2008

Muzeum historii Europy bez historii Polski

Tvp.info dotarł do dokumentu koncepcyjnego instytucji, która ma być wspólnym dla całej UE muzeum historii Europy. Jak podał serwis – „w założeniach pominięto wiele elementów

Pogody jesienne – Stanisław Michalkiewicz

Nic na tym świecie nie trwa wiecznie, wszystko kiedyś się kończy. Zauważył to już dawno ksiądz biskup Ignacy Krasicki, wspominając melancholijnie „wszystko to odmienne: łaska

Trapiści wracają do tradycji

Komisja Pontyfikalna Ecclesia Dei poinformowała na swojej stronie internetowej o przywileju, nadanym w dniu 21 listopada br. przez Ojca Świętego Benedykta XVI, dla klasztoru trapistów
Skip to content