michalkiewicz

Cienki Bolek – Stanisław Michalkiewicz

Wprawdzie po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i proklamowaniu Unii Europejskiej, jako swego rodzaju europejskiego cesarstwa, którego jedną z prowincji stała się Polska, zaczęły mnożyć

Puszczanie bąków? – Stanisław Michalkiewicz

3 listopada br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok nakazujący Republice Włoskiej wypłacenie pani Soile Lautsi Albertin 5 tysięcy euro tytułem odszkodowania za

Patriotyzm z rozkroku – Stanisław Michalkiewicz

„Listopad – niebezpieczna dla Polaków pora”. Przede wszystkim z powodu rocznic. Źyją jeszcze ludzie pamiętający obchody rocznicy rewolucji październikowej, kiedy to na okolicznościowych akademiach biedne

Porządek lizboński – Stanisław Michalkiewicz

Szanowni Państwo! Adam Grzymała-Siedlecki wspomina, jak to jesienią 1918 roku przeciągały przez Warszawę, jedna po drugiej, patriotyczne manifestacje. Któregoś razu przy takiej okazji spotkał znajomą

Tromtadrata – Stanisław Michalkiewicz

Jeszcze raz się potwierdziło, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. To znaczy oczywiście jest, jakże by inaczej, ale jednak co zagranica, to zagranica.

Wstęp do aferologii – Stanisław Michalkiewicz

Światowa literatura piórem Antoniego de Saint-Exupery’ego poucza, że „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Kierując się tą maksymą, łatwiej zrozumiemy, że wszystkie afery toczące państwo polskie

Dobroduszne pokpiwanki – Stanisław Michalkiewicz

Szanowni Państwo! Afery: hazardowa, stoczniowa i podsłuchowa rozwijają się według własnej dynamiki i już niedługo władze naszego państwa zaoferują nam widowisko telewizyjne w postaci komisji

Początek końca – Stanisław Michalkiewicz

Oczekiwaniu na wejście w życie traktatu lizbońskiego towarzyszą takie emocje, że europejsy zapominają, iż pośpiech jest wskazany tylko w dwóch przypadkach: przy biegunce i przy
Skip to content