Aktualizacja strony została wstrzymana

science abuse

Ekoreligia – ponure wypaczenie chrześcijaństwa

O ile ekologia to neutralna nauka przyrodnicza, o tyle ekologizm stanowi już ideologię, obejmującą także kwestie polityczne i ekonomiczne. W przypadku radykalnej, głębokiej ekologii należałoby

Globalne ocieplenie – anatomia kontrolowanej paniki

„Grozi nam zagłada!”, „To człowiek odpowiada za globalne ocieplenie”, „Musimy ograniczyć emisję dwutlenku węgla” – alarmują eksperci związani z ideologią zrównoważonego rozwoju. Co gorsza stosując

Zapomnij o Alzheimerze! – Tomasz Gabiś

Dodano: 2012-08-30 8:46 pm Jesienią zeszłego roku ukazała się w Niemczech książka Cornelii Stolze Zapomnij Alzheimera! Prawda o chorobie, która nie jest chorobą (Vergiss Alzheimer!

Profesor Seifert: śmierć mózgowa nie istnieje!

Znany katolicki filozof, były członek Papieskiej Akademii Źycia prof. Josef Seifert wskazuje na fałsz zawarty w kryterium orzekania „śmierci mózgowej”. To przesłanka sztucznie stworzona po