Aktualizacja strony została wstrzymana

kresy

Gorzkie żale Kresowian

Czas niekończącej się drogi krzyżowej Kresowian trwa od dziesiątek lat. Byli mordowani, wypędzani ze swoich domów, zsyłani na Sybir, pozbawiani Ojczyzny, indoktrynowani, zastraszani, traktowani jako

Kolejne ukraińskie miasto uczci Banderę i Szuchewycza

Komisja toponimiczna rady miasta Chmielnicki podjęła wczoraj decyzję o nazwaniu dwóch miejskich ulic imionami Stepana Bandery i Romana Szuchewycza.Komisję toponimiczną skłoniła do działania zeszłoroczna ustawa

Zapomniani męczennicy z Kresów Wschodnich

Wiel­ki Czwar­tek, bę­dą­cy pa­miąt­ką usta­no­wie­nia Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu i sa­kra­men­tu ka­płań­stwa, jest w Ko­ście­le ka­to­lic­kim ob­cho­dzo­ny jako świę­to ka­pła­nów. Dla­te­go też warto dziś przy­po­mnieć tych pol­skich

Ukraiński intelektualista: rzeź wołyńska była konieczna

W wywiadzie udzielonym Kurierowi Galicyjskiemu, znany ukraiński pisarz, dziennikarz i intelektualista stwierdził, że ludobójstwo Wołyńsko-Małopolskie było konieczne do zbudowania ukraińskiej państwowości. Broni także udziału Ukraińców

W ukraińskim kotle będzie wrzało

Rozmowa z KS. TADEUSZEM ISAKOWICZEM-ZALESKIM, pisarzem, prezesem Fundacji Brata Alberta, znawcą tematyki wschodniej  – Najpierw zdefiniujmy – jak nazwać to, co dzieje się na Ukrainie?