III RP

Wszystkie ręce na pokład!

Uderz w konfidenta, a owce zewrą szeregi… http://prawy.pl/z-kraju/12409-konserwatywni-publicysci-potepili-slawomira-cenckiewicza Jan Bodakowski pisze:W swoim tekście opublikowanym na łamach książki konfidenci Sławomir Cenckiewicz opisał jak krytyczny stosunek Wiesława

Agenturalna podszewka demokracji

Ponieważ w ostatnią niedzielę („ta ostatnia niedziela…”) rząd dusz w naszym nieszczęśliwym kraju został oddany w wypróbowane ręce „Jurka Owsiaka” do tego stopnia, że rzecznik

Ludowa i Trzecia

Polska Rzeczpospolita Ludowa jest znakomitą ilustracją państwotwórczej teorii „podboju ras”, przedstawionej przez Ludwika Gumplowicza. Wprawdzie „rasami” nazywał on grupy dzisiaj określane mianem „etnicznych”, ale uważał,

Z majestatu Judenratu

W związku ze śmiercią generała Czesława Kiszczaka zabrało głos Ministerstwo Obrony Narodowej informując, że generał Kiszczak – po pierwsze – nie zostanie pochowany na Cmentarzu

Wszechmogąca pani Hela

Przy okazji wyborów do Sejmu i Senatu, obok ugrupowań antysystemowych, objawiło się ugrupowanie pozornie antysystemowe, ale tak naprawdę – najtwardsze jądro systemu i to w

Marsz ku przeznaczeniu

Podczas kiedy w przeddzień wyborów parlamentarnych zaangażowani obywatele ekscytują się rozmaitymi wizjami świetlanej przyszłości – bo niby cóż innego mogłoby spotkać nasz nieszczęśliwy kraj, jeśli
Skip to content