2008

Promocja niemieckości w Szczecinie

Wspieranie akcjami promocyjnymi przez władze Szczecina inicjatywy odbudowy pomnika będącego symbolem niemieckiego pangermanizmu, przywracanie dawnych niemieckich nazw poszczególnym budowlom – to tylko niektóre z przejawów

Dekortyzon – bp Richard Williamson, FSSPX

Istotną chorobą dzisiejszego świata jest bezbożność. Czysto naturalna filozofia bez nadprzyrodzonego wymiaru jest tu bez dyskusji niewystarczającym lekarstwem, może jednak ona spostrzec jakim zdewastowaniem wyryło

Stopień generała i Order Orła Białego dla płk. Ryszarda Kuklińskiego

[…]W zwiÄ…zku z tym pozwalam sobie – w przeddzieÅ„ kolejnej rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego- ponownie zwrócić siÄ™ do Pana Prezydenta w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i NiepodlegÅ‚oÅ›ciowych w Krakowie z serdecznÄ… proÅ›bÄ… o uhonorowanie pÅ‚k. KukliÅ„skiego – jednego z najwiÄ™kszych bohaterów w najnowszej historii Polski poprzez poÅ›miertne zaliczenie go w poczet kawalerów Orderu OrÅ‚a BiaÅ‚ego oraz awansowanie do stopnia generaÅ‚a brygady.[…]

List otwarty RPN w sprawie odwołania konferencji dot. współczesnej polityki historycznej wobec Polski

„[…]OdwoÅ‚anie majÄ…cej odbyć siÄ™ 10 grudnia br. na Waszym Uniwersytecie konferencji dotyczÄ…cej współczesnej polityki historycznej wobec Polski paÅ„stw oÅ›ciennych przyjÄ™liÅ›my z ogromnym zaskoczeniem. A zapoznawszy siÄ™ z argumentami Å›rodowiska Gazety Wyborczej i niektórych profesorów majÄ…cymi uzasadnić to posuniÄ™cie, wyrażamy swoje gÅ‚Ä™bokie oburzenie i sprzeciw.[…]”

6 milionów pielgrzymów w Guadelupe

Miliony Meksykanów odwiedziło w ostatnich dniach sanktuarium w Guadelupe. 12 grudnia w Meksyku obchodzi się święto Matki Boskiej z Guadelupy. Taka frekwencja bardzo denerwuje wydawców

Dusza zdrajcy, mentalność mordercy

List otwarty do generała broni Wojciecha Jaruzelskiego został napisany przez mojego męża prof. dr. Zdzisława Rurarza, byłego ambasadora Polski w Japonii, w grudniu 1981 r.
Skip to content