Lead News

Człowiek mierny – Ernest Hello

Ernest Hello Studia i szkice, Lwów 1912 Powiedzcie w tym lub owym salonie,  że ten lub ów człowiek sławny jest człowiekiem miernym: wszyscy się zdziwią

Czytać mało, a dobrze

Czytając św. MaksymilianaPewnej lipcowej soboty w 1938 roku św. Maksymilian udzielił swym braciom w Niepokalanowie następującej rady:„Źeby praca, którą wykonujemy, nie była absorbu­jąca i zbyt

Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł…

Drodzy Czytelnicy! W funkcjonowaniu ciała ludzkiego prędzej czy później pojawiają się jakieś objawy chorobowe: zachwianie równowagi, osłabienie, ataki wirusów z zewnątrz, wewnętrzne stany zapalne… Długa

Niebo jest zaludnione polskimi chłopami

Niewątpliwie reforma kalendarza liturgicznego, zdewastowanie Mszy i wprowadzenie Novus Ordo Missae nie służą rozwojowi pobożności ludowej. Ale jednocześnie, zważywszy na to, co widziałem na Zachodzie

Ludzie bez butów lub lokaje

Cyprian Kamil Norwid ubolewa w jednym z listów nad marginalną rolą ludzi myślących w swoim narodzie. Ci, którzy posługują się refleksją, krytycyzmem i trzeźwą analizą,

Polska jest monarchią!

Polska jest Narodem Wybranym Najświętszej Maryi Panny – orzekł siedemdziesiąt lat temu prymas Polski, kardynał August Hlond. Od z górą trzech i pół stuleci nasza

Katecheza szkolna i korespondencyjna

Jednym z celów Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X jest dawanie świadectwo o niezmiennej prawdzie Bożej. Ten cel realizuje się przynajmniej na dwa sposoby. Poprzez czuwanie,

Święci niezniszczalni. Nawet po śmierci

Ciało wydzielające po śmierci kwiecisty zapach, olej lub krew; całkowicie wolne od naturalnych procesów rozkładu, z różowawymi policzkami. W wielu kościołach na świecie spoczywają święci

Albo niepodległa Polska, albo śmierć

– Polska także dzisiaj nie jest niepodległa. Jeśli możemy mówić o jakiejkolwiek niepodległości naszego kraju, to tylko o niepodległości wirtualnej – mówi w rozmowie z
Skip to content