NAUCZANIE KATOLICKIE

Rozmyślania i modlitwy w czasie Wielkiego Postu

UKRZYŹOWANEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI Bogu miłości i przebaczenia cześć, pokłon i chwała niechaj będzie na wieki wieków Amen. NA PODSTAWIE KSIĄŹECZKI DO NABOŹEŃSTWA „BĄDŹ WOLA TWOJA”

Monarchia absolutna – ks. Robert Mader

Niebo podobne jest królowi. Niebo jest królestwem, jest monarchią. Jeszcze i dzisiaj. Nowoczesna ludzkość jest antymonarchiczna. Najpierw przyszła tak zwana reformacja i podważyła tron Króla

DROGA KRZYŹOWA + + + VIA CRUCIS + + +

Papieże przywiązali do tego nabożeństwa takie same odpusty, jakie zdobywają ci, co obchodzą drogę krzyżową w Jerozolimie. Aby je otrzymać, potrzeba: Przechodzić od stacji do

Święty Mikołaj, biskup

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko
Skip to content