Aktualizacja strony została wstrzymana

NAUCZANIE KATOLICKIE

Teorie konspiracji – bp. Richard Williamson, FSSPX

Po ostatnio napisanych uwagach na temat bogobójstwa Żydów, które przypominając odwieczne nauczanie Kościoła wywołało kolejną nagonkę środowisk żydowskich, JE biskup Richard Williamson dopowiada w swoim

26 grudnia: Kościół wspomina św. Szczepana

Św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika Kościół katolicki wspomina 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Autor Dziejów Apostolskich podaje, że był on jednym

Dziś narodził się nam Zbawiciel

Introit z Mszy Świętej w dzień Bożego Narodzenia   POSŁUCHAJ– plik MP3   Puer natus est nobis, et filius datus est nobis : cuius imperium

Duchowa walka Bractwa Świętego Piusa X

Fragment kazania J.E. bp. Bernarda Fellaya wygłoszonego 8 grudnia br., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w kościele seminaryjnym w Ecône. Gdy oddajemy cześć

Rozważanie na Grudzień

Często  powtarzamy rozważanie tajemnic Bożego Narodzenia odmawiając różaniec a także, szczególnie, podczas adwentu i okresu świątecznego. Czy zatem możemy znaleźć w nich coś, czego jeszcze

Dialog według św. Mikołaja

W Roku Pańskim 325, w czasach gdy sobory zwoływano jeszcze po to, by potwierdzić Prawdę i potępić fałsz, miał miejsce słynny Sobór Nicejski. Był on

Jezus Chrystus Król Wszechświata

Od rządzących i całych państw Ojciec Święty Leon XIII domaga się, w imię władzy doczesnej i wiecznej Chrystusa Króla, tego szczególnego poszanowania Kościoła i jego

Piotr Skarga – patron ludzi odważnych

Skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.Apokalipsa św. Jana 3, 16 Zły żywot kapłanów bardziej heretyki mnoży niźli

Polacy! Podnieście się!…

Jest rok 1939. Kard. Hlond przebywa w Rzymie, jest rozgoryczony i zasmucony sytuacją okupowanej Rzeczypospolitej. Na arenie międzynarodowej i w Stolicy Apostolskiej wciąż zabiera głos

Siedem kłamstw o Komunii Świętej na rękę

1. Komunia na rękę jest powrotem do TradycjiTwierdzenie to zakłada całkowicie błędne rozumienie Tradycji, która jest przecież żywym przekazem niezmiennej wiary. Tradycja nie zmienia się

Nauka o rzeczach ostatecznych

Rekomendacja książki bpa Ludwika Bougauda Eschatologia katolicka Wszyscy ludzie, albo przynajmniej zdecydowana większość, myślą o przyszłości i tą przyszłością się interesują. Jaki będzie mój los

Czy nowa Msza jest legalna?

Uwagi na kanwie paragrafu 19 «Universæ Ecclesiæ» Ogłoszona niedawno instrukcja «Universæ Ecclesiæ» przynosi kilka cennych doprecyzowań w kwestii stosowania ogłoszonego cztery lata temu motu proprio

Perypetie «Obrońcy Wiary» – Jakub Pytel

«Wszelkie formy protestantyzmu (…) są jedynie dziecinnymi igraszkami pośród wielkiej wojny między świętym i powszechnym Kościołem Rzymskim a Antychrystem» (Jan Henryk kardynał Newman) . W

Święto Matki Bożej Częstochowskiej

Dodano: 2011-08-25 8:36 pm26 sierpnia Kościół katolicki obchodzi święto Matki Bożej Częstochowskiej. W Polsce to jedno z najważniejszych świąt Maryjnych. Na ten dzień na Jasną

Joe Smith i «Księga Mormona» – Jakub Pytel

W związku z publikacją tekstu o 'Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich’ w amerykańskim tygodniku Bloomberg Businessweek, który skupiając się na szerokiej działalności biznesowej