catholic teaching-morals-discipline

Nowy narkotyk

Statystyki w Polsce i na świecie pokazują lawinowo narastającą liczbę osób zmagających się z różnego typu uzależnieniami. Jednocześnie pojawia się coraz więcej uzależnień wcześniej niespotykanych,

Biznes oczami papieży

Ludzie dla obcych krajów nie porzucaliby ojczyzny, gdyby ojczyzna dawała im możność życia. Leon XIII, Rerum novarumPolska to nie jest kraj do życia. Tomasz Krzyżak,

Najważniejsza praca

Decyzja papieża Piusa XII o ustanowieniu 1 maja świętem świętego Józefa Robotnika miała oczywiście bieżący kontekst polityczny. W roku 1955 komunizm stanowił realne zagrożenie dla

Krótkie rozmyślania na święta Wielkiejnocy

Dodano: 2009-04-11 5:50 pmRozmyślanie I. Na Niedziele Wielkanocną. Jakże jesteśmy szczęśliwi, jeśli na tej ziemi znosimy cierpliwie uciski obecnego życia! Pewnego dnia skończą się cierpienia,

Kraków: Cykl wykładów z teologii moralnej

We wtorek 15 marca x. Łukasz Szydłowski wygłosił w Krakowie pierwszy z cyklu wykładów nazwanego Teologia moralna w XXI wieku. Inauguracyjna prelekcja nosiła tytuł Co

Gorzkie Źale, tak bliskie polskiej duszy

Rozmowa PCh24.plNabożeństwo Gorzkich Źali bliskie jest polskiej duszy, która zawsze była bardzo wrażliwa i głęboko przeżywała cierpienia Chrystusa, jak i wszelkie inne cierpienia ludzkie. W

Pan Bóg działa w każdym

Z ks. Bogusławem Jaworowskim, misjonarzem Świętej Rodziny, rozmawia Karolina GoździewskaW jakiej kondycji duchowej są Polacy?– Doświadczenie duszpasterskie pokazuje, że wiele osób deklarujących się jako wierzący

List do Przyjaciół i Dobroczyńców

List do Przyjaciół i Dobroczyńców nr 85Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy!Ostatnie tygodnie, wraz z szerzącymi się zabójczymi zamachami w Europie i w Afryce, wraz z krwawym
Skip to content