Aktualizacja strony została wstrzymana

catholic teaching-morals-discipline

Kazanie na 4 niedzielę Adwentu

Drodzy wierni, W dzisiejszej Lekcji święty Paweł pisze do Koryntian, grupy wiernych, którym niósł prawdziwą wiarę w bardzo trudnym i pogańskim środowisku. W czasach świętego

Bulla Ineffabilis Deus

PRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA W BOŹYM DEKRECIE O WCIELENIU SŁOWA BOŹEGO Niewypowiedziany Bóg, którego drogami są miłosierdzie i prawda, którego wolą jest wszechmoc, a którego mądrość

Edukacja serca – Ks. Yves le Roux FSSPX

Musimy być zawsze pewni miłości Bożej względem nas. Miłość ta nie jest utopią, ale rzeczywistością, która musi być głęboko odciśnięta na naszych sercach. Bóg jest

Roztropność. Cnota na czas chaosu

Ileż to dzisiaj dylematów stawia przed nami sytuacja pogrążonego w kryzysie Kościoła Świętego. Zapowiedziane przez Matkę Bożą w Akita działanie szatana, które przeniknie nawet Kościół,

„Sie ma” i nas nie ma

Pochwalony! To znaczy, że co? O co chodzi wypowiadającemu te słowa? Tak, wiemy dobrze, że to taki skrót od tradycyjnej formuły katolickiego pozdrowienia. I wiemy,

Kraków: Wykłady ks. Gleize’a FSSPX

W dniach 5 i 6 listopada, na zaproszenie Katolickiego Instytutu Apologetycznego im. św. Tomasza z Akwinu, gościł w Krakowie ks. Jan Michał Gleize, wykładowca eklezjologii
Skip to content