POLECANE

Joe Smith i «Księga Mormona» – Jakub Pytel

W związku z publikacją tekstu o 'Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich’ w amerykańskim tygodniku Bloomberg Businessweek, który skupiając się na szerokiej działalności biznesowej

Skąd się wzięli «starsi bracia»? – Paweł Zahradnik

Dodano: 2011-06-14 11:21 pm Wśród wielu popularnych frazezów przedziwnej formacji religijnej, którą nazywamy «katolicyzmem posoborowym», ważne miejsce zajmuje ten, który współczesnych wyznawców judaizmu talmudycznego określa

Holokaust czy „99-procentowy” mit?

Dodano: 2010-09-28 8:38 am Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w 2005 roku „Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu”, ustanawiając go na dzień 27 stycznia. Celem tego

Tajemnica popularności Jana Pawła II (cz. II) – John Vennari

O ile kardynał Oddi był przerażony odbywającymi się w Asyżu ekscesami, o tyle Jan Paweł II otwarcie demonstrował swą radość. Dwa miesiące później, w przemówieniu bożonarodzeniowym wygłoszonym do kardynałów, a opublikowanym na łamach „L’Osservatore Romano”, powiedział: „Dzień spotkania w Asyżu, w którym [świat ujrzał], jak Kościół katolicki wyciąga ręce do braci z innych wyznań, stanowił realizację deklaracji II Soboru Watykańskiego”. Papież nie postrzegał więc panreligijnego spotkania jako tragicznej nadinterpretacji Vaticanum II, lecz uznał je za godną najwyższego uznania, praktyczną realizację nauczania soboru.

Tajemnica popularności Jana Pawła II – John Vennari

W 32. rocznicÄ™ wyboru ks. kard. Karola WojtyÅ‚y na papieża – polecamy dwie części opracowania Johna Vennari, katolickiego publicysty, autora, wydawcy znakomitego dwutygodnika Catholic Family News. W 1974 r. abp Fulton J. Sheen powiedziaÅ‚: «Żyjemy w epoce emocji. Nie kierujemy siÄ™ już wiarÄ…, nie kierujemy siÄ™ już rozumem. Kierujemy siÄ™ emocjami». PrawdziwoÅ›ci tych słów dowodzi bezprecedensowe emocjonalne wrzenie po Å›mierci Jana PawÅ‚a II. Jest czymÅ› normalnym, że katolicy na caÅ‚ym Å›wiecie odczuwajÄ… smutek i modlÄ… siÄ™ za zmarÅ‚ego papieża – jest to wyraz synowskich uczuć wzglÄ™dem niego. Jednak histeria, jaka miaÅ‚a miejsce po Å›mierci Jana PawÅ‚a II, stanowczo wykraczaÅ‚a poza te ramy. KardynaÅ‚owie, biskupi, kapÅ‚ani i wierni Å›wieccy jednym gÅ‚osem domagali siÄ™ kanonizowania go jako „Jana PawÅ‚a Wielkiego”. Niekatoliccy politycy i przywódcy paÅ„stw wychwalali go za jego humanitaryzm i otwarcie na inne religie. ByÅ‚ chwalony za sposób sprawowania wÅ‚adzy, za popularność wÅ›ród mÅ‚odych, za podróże, poezjÄ™, dzieÅ‚a. ByÅ‚ wychwalany za swój bÅ‚yskotliwy styl, za to, że byÅ‚ taki ludzki, za swojÄ… „teologiÄ™ ciaÅ‚a”, za zrozumienie roli mediów, za ewangelizacjÄ™, za charyzmÄ™, za poczucie humoru. Bono – gwiazda muzyki pop – nazywaÅ‚ go „fajnym papieżem” i „najlepszym przywódcÄ…, jakiego KoÅ›ciół kiedykolwiek miał”.

Jedenasta hipoteza

Internetowe wydanie dziennika Rzeczpospolita opublikowało artykuł pióra redaktora Piotra Zychowicza*, w którym Autor wylicza dziesięć teorii na temat przyczyny katastrofy samolotu prezydenckiego. Niestety, pominięta została

Amerykańskie plany terrorystyczne

„Wydarzenia 11 września były planowane na najwyższych szczeblach władzy” – tego typu stwierdzenie wydaje się brzmieć zupełnie irracjonalnie. Niejeden na takie dictum wykrzyknąłby oburzony: „O,

Ołtarze ks. Karola Wojtyły

Pisaliśmy swego czasu o Mszy św. odprawionej przez ks. Wojtyłę 17 września 1953 r. na ołtarzu z deski, umocowanej na kopce siana w drzwiach szałasu,
Skip to content