Aktualizacja strony została wstrzymana

202 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenia na pobyt w Polsce w 2017 roku

W ubiegłym roku wnioski dotyczące legalizacji pobytu złożyło odpowiednio o 33 i 71 proc. osób więcej niż w 2016 oraz 2015 r. O zezwolenia na pobyt ubiegało się 192 tys. obcokrajowców z państw trzecich (spoza UE). Pobyt zarejestrowało także 10 tys. osób pochodzących z państw Unii Europejskiej. Większość, ok. 62 proc. wszystkich wniosków, złożyli obywatele Ukrainy. Najczęściej cudzoziemcy przybywają do Polski w związku z chęcią podjęcia pracy.

Od 2014 r. stale rośnie liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenia na pobyt w Polsce. Przeważają migracje czasowe – w ubiegłym roku 88 proc. wniosków dotyczyło zezwoleń na pobyt czasowy (do 3 lat), 10 proc. pobytu stałego, a 2 proc. pobytu rezydenta długoterminowego UE. Prawie 65 proc. wszystkich wniosków złożyły osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat.

Najczęściej w Polsce chcieli zamieszkać obywatele Ukrainy, którzy złożyli 125 tys. wniosków – o 30 proc. więcej niż w 2016 r. Najczęściej o zezwolenia na pobyt ubiegali się także: Białorusini (9,5 tys.), Hindusi (8 tys.), Wietnamczycy (6,4 tys.) oraz Chińczycy (6 tys.). Wzrost zainteresowania legalizacją pobytu zauważalny jest zwłaszcza wśród obywateli Białorusi oraz Indii, którzy złożyli odpowiednio o 98 i 95 proc. więcej wniosków niż w 2016 r.

W przypadku obywateli państw członkowskich UE w 2017 r. pobyt w Polsce zarejestrowało 10 tys. cudzoziemców. Najczęściej byli to Niemcy (2,3 tys.), Włosi (1,1 tys.), Bułgarzy (0,8 tys.) oraz obywatele Rumunii i Wielkiej Brytanii (po 0,7 tys.).

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców wydają urzędy wojewódzkie. W 2017 r. najwięcej wniosków wpłynęło do: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (62,6 tys.), Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (20 tys.), Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (18,3 tys.) oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (17,5 tys.). Zezwolenia na pobyt otrzymało 118,5 tys. cudzoziemców (85 proc. wszystkich decyzji). W przypadku 14 tys. osób wydano decyzje negatywne (10 proc.), a 6 tys. spraw umorzono (5 proc.).

Cudzoziemcom chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom Unii Europejskiej i ich rodzinom. Ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce posiada obecnie ok. 327 tys. cudzoziemców.

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.

KAI

TK

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-02-01)

 


 

Nielegalni imigranci bez problemu przekroczyli pięć granic. Wpadli dopiero w Polsce

Dzięki czujności kierowcy ciężarówki funkcjonariusze z Placówki SG w Sanoku zatrzymali siedmioro nielegalnych imigrantów, podróżujących potajemnie w naczepie pojazdu.

25 stycznia w Lipowicy (pow. krośnieński) podczas kontroli pojazdów na drodze prowadzącej od granicy ze Słowacją, realizowanej przez patrol Krajowej Administracji Skarbowej, do funkcjonariuszy KAS zgłosił się kierowca polskiej ciężarówki z informacją, że z naczepy jego pojazdu dobiegają odgłosy, mogące świadczyć o tym, że w środku przebywają ludzie.

Patrol KAS zawiadomił o zdarzeniu Placówkę SG w Sanoku. Po otwarciu naczepy funkcjonariusze znaleźli wewnątrz siedmio-osobową rodzinę syryjskich Kurdów, ukrywającą się wśród przewożonych ciężarówką elementów klimatyzacji.

Cudzoziemcy, dwoje dorosłych i troje dzieci w wieku 6-16 lat, nie mieli przy sobie żadnych dokumentów [ a pozostałe dwie osoby -to miały? MD] . Wyjaśnili, że podróżują do Niemiec, a pod plandekę ciężarówki dostali się już po przekroczeniu granicy greckiej.

Zabezpieczające naczepę plomby celne ominęli, przecinając linki przytrzymujące plandekę. Pomogły im w tym dwie osoby, którym zapłacili za to 8 tysięcy euro.[to bogata rodzina.. MD]

strazgraniczna.pl

[Źródło: https://ndie.pl/nielegalni-imigranci-bez-problemu-przekroczyli-piec-granic-wpadli-dopiero-polsce/]

Za: Strona prof. Mirosława Dakowskiego (01.02.2018)

 


 

Skip to content