Aktualizacja strony została wstrzymana

Wyniki Krucjaty różańcowej

Dom Generalny Bractwa Św. Piusa X opublikował wyniki Krucjaty różańcowej, rozpoczętej 15 sierpnia 2016 r., a zakończonej 22 sierpnia 2017 r. Choć wyniki te nie są ostateczne – brakuje jeszcze danych z kilku wspólnot i domów zakonnych – wiadomo już, że cel 12 milionów różańców nie został osiągnięty. Jak powiedział jednak bp Bernard Fellay w kazaniu wygłoszonym 20 sierpnia ub.r. w Fatimie, choć krucjata się skończyła, jej duch modlitwy i pokuty powinien trwać nadal: „Nie sądźcie, że teraz, kiedy krucjata się skończyła, wszystko się kończy… Jeśli prosiliśmy Was o zmówienie tylu różańców, o życie w tym duchu ofiary, to po to, aby to trwało. Krucjata się oficjalnie kończy, Wasza praktyka winna jednak trwać. To przecież Matka Boża prosiła o tę pokutę i o modlitwę różańcową. Bądźmy więc wierni prośbom Najświętszej Maryi Panny. Wołamy z całego serca o Jej tryumf, który nastąpi, gdy Bóg zechce, tak jak zechce, ale z pewnością nastąpi.”

Wśród opublikowanych wyników uderza wielkie zaangażowanie dystryktu Stanów Zjednoczonych, który w ramach Krucjaty odnotował ponad trzy miliony różańców!

Krucjata różańcowa 2016-2017

Dom Generalny 16.999
seminaria:
Ecône (Szwajcaria) 13.461
Flavigny (Francja) 11.644
Zaitzkofen (Bawaria) 31.442
Dillwyn (USA) 7.701
Goulburn (Australia) 29.872
La Reja (Argentyna) 28.066
dystrykty i domy autonomiczne:
Afryka 233.755
Ameryka Południowa 308.227
Australia i Nowa Zelandia 361.151
Austria 60.517
Azja 835.683
Belgia i Holandia 78.284
Francja 839.255
Hiszpania i Portugalia 40.416
Irlandia 44.232
Kanada 282.282
Meksyk 317.537
Niemcy 511.583
Europa Środkowa i Wschodnia 158.729
Stany Zjednoczone 3.061.506
Szwajcaria 296.700
Wielka Brytania 85.569
Włochy 323.883
wspólnoty podległe Domowi Generalnemu:
dom kontemplacyjny w Montgardin (Francja) 12.687
nowicjat oblatek w Salvan (Szwajcaria) 12.965
wspólnoty zakonne:
kapucyni z Morgon (Francja) 41.618
Siostry Bractwa Św. Piusa X z Saint-Michel-en-Brenne (Francja) 37.650
franciszkanki z Le Trévoux (Francja) 17.776
ŁĄCZNIE 8.101.190

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (25 stycznia 2018) | https://news.fsspx.pl/2018/01/wyniki-krucjaty-rozancowej/

Skip to content