Apel amerykańskiej organizacji katolickiej do Parlamentu Europejskiego w obronie Polski

Aktualizacja: 2007-05-1 12:00 am

Prężna organizacja katolicka działająca w Stanach Zjednoczonych, broniąca praw rodziny i prowadząca działalność edukacyjną – The Catholic Family and Human Rights Institute (C-FAM), wystosowała apel do Prezydenta Parlamentu Europejskiego, Hansa-Gert Pottering w obronie Polski i rządu polskiego, próbującego powstrzymać napór homoseksualnej propagandy w polskich szkołach.

Parlament Europejski przyjął 25 kwietnia br. rezolucję (Eng.) (Pl.) krytykującą Polskę za zapowiedzi reagowania na homoseksualną propagandę deprawującą młodych ludzi w szkołach. Podczas debaty w Europarlamencie głos zabrał m.in. parlamentarzysta Bogdan Pęk, który zaprotestował i ośmieszył poczynania lewackej opcji rządzącej Unią Europejską.

W liście protestacyjnym Katolickiego Instytutu Rodziny i Praw Człowieka C-FAM, zatytułowanym “Homoseksualne ręce – precz od Polski!”, padają słowa potępiające ideologiczne cele Europarlamentu:

“My, tysiące obywateli na całym świecie, solidaryzujemy się z Polakami i ostro potępiamy rezolucję Parlamentu Europejsckiego […] Rezolucja ta jest jawną próbą zastraszenia Polaków przed korzystaniem przez nich z przysługujących im praw do wychowywania swoich synów i córek zgodnie z ich kulturowymi i narodowymi tradycjami. Wzywamy Parlament do zaprzestania promocji tej radykalnej społecznej propagandy, polegającej m.in. na […] stosowaniu przez Parlament gróźb korzystania ze środków prawnych przeciwko Polsce.”

List Katolickiego Instytutu Rodziny i Praw Człowieka jest otwarty i każdy mający dostęp do Internetu może się pod nim podpisać.

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji protestacyjnej wpisując swoje imię i nazwisko na formularzu dostępnym na stronie internetowej organizacji C-FAM.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=991 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]