Aktualizacja strony została wstrzymana

Opętana przez „kontrolę urodzin”. Poznaj 21 cytatów z Margaret Sanger

Poniższe cytaty z wypowiedzi Margaret Sanger, założycielki Planned Parenthood, pokazują nikczemne źródła ruchu aborcyjnego oraz wynaturzone nastawienie kryjące się za dzisiejszą kulturą śmierci.

Opętana przez „kontrolę urodzin”. Poznaj 21 cytatów z Margaret Sanger

Ta propagująca rasizm, eugenikę, antykoncepcję, aborcję, jednocześnie przejawiająca chorą nienawiść do dzieci, rodzicielstwa, małżeństwa i Kościoła katolickiego kobieta, do dziś jest uznawana przez wiele środowisk za „autorytet”.

Prezentujemy 21 cytatów zaczerpniętych z Margaret Sanger obnażające jej prawdziwe oblicze:

„Jeśli jednak chodzi o moje zapatrywania, sądzę, że nie powinno być więcej dzieci”.
– Wywiad z Johnem Parsonsem, 1947

 

„Największym przejawem litości, jaki duża rodzina może okazać jednemu ze swoich niemowlęcych członków, to zabić go”.
– Woman and the New Race (Kobieta i nowa rasa), rozdz. 5: The Wickedness of Creating Large Families (Niegodziwość tworzenia dużych rodzin), 1920, http://www.bartleby.com/1013/

 

„Chcemy, aby w świat poszła wieść, że chcemy eksterminacji murzyńskiej populacji…”
– List do doktora Clarence’a J. Gamble’a, 10 grudnia 1939, s. 2, https://libex.smith.edu/omeka/…

 

„Przyjęłam zaproszenie, by przemówić do kobiecego oddziału Ku Klux Klanu (…). Zaprowadzono mnie na podium, przedstawiono i zaczęłam przemawiać. (…) W końcu poprzez proste obrazy, jak sądzę, osiągnęłam swój cel. Przedłożono mi dziesiątki zaproszeń, by przemawiać przed podobnymi grupami”.
– Margaret Sanger, An Autobiography (Margaret Sanger. Autobiografia), wyd. 1938, s. 366.

 

„Myślę, że największym grzechem na świecie jest sprowadzanie na ten świat dzieci, które dziedziczą choroby po swoich rodzicach i które nie mają praktycznie żadnej szansy, by być istotami ludzkimi (…).

 

Przestępcy, więźniowie, już naznaczeni wszelkiego rodzaju rzeczami, gdy się urodzili. Oto dla mnie największy grzech… jaki ludzie mogą… mogą popełnić”.
– Wywiad z dziennikarzem Mikiem Wallacem, 1957

 

„Najpoważniejszym złem naszych czasów jest zachęcanie do sprowadzania na ten świat dużych rodzin. Najbardziej niemoralną praktyką dzisiaj jest mnożenie zbyt wielu dzieci…”
– Woman and the New Race, 1920, rozdz. 5: The Wickedness of Creating Large Families, http://www.bartleby.com/1013/5…

 

„Eugenika bez kontroli urodzin wydaje się nam domem zbudowanym na piasku. Jest on zdany na łaskę rosnącego strumienia niesprawnych”.
– Margaret Sanger, Birth Control and Racial Betterment (Kontrola urodzin a poprawa rasy), [w:] „The Birth Control Review”, 1919.

 

„Jako zwolenniczka kontroli urodzin, pragnę wykorzystać obecną sposobność, by podkreślić, że braku równowagi pomiędzy wskaźnikiem urodzin „niesprawnych” a „sprawnych” (w rzeczywistości największego zagrożenia dla cywilizacji) nie będzie można nigdy naprawić poprzez zainicjowanie konkurencji narodzin pomiędzy tymi dwiema klasami”.
– Margaret Sanger, The Eugenic Value of Birth Control Propaganda (Eugeniczna wartość propagandy kontroli urodzin), [w:] „The Birth Control Review”, s. 5, 1921, http://birthcontrolreview.net/…

 

„Największym problemem dzisiaj jest to, jak ograniczyć nadmierną płodność i zniechęcić do niej niedorozwiniętych umysłowo i fizycznie”.
– Margaret Sanger, The Eugenic Value of Birth Control Propaganda (Eugeniczna wartość propagandy kontroli urodzin), [w:] „The Birth Control Review”, s. 5, 1921, https://www.nyu.edu/projects/s…

 

„Nie powinno się rodzić więcej dzieci, gdy rodzice, chociaż sami są zdrowi, odkryją, że ich dzieci są niesprawne fizycznie lub umysłowo”.
– Margaret Sanger, When Should A Woman Avoid Having Children? (Kiedy kobieta powinna unikać rodzenia dzieci?), [w:] „The Birth Control Review”, listopad 1918, 6-7, Margaret Sanger Microfilm, S70:807, https://www.nyu.edu/projects/s…

 

„Zezwolenie na małżeństwo samo w sobie powinno dać mężowi i żonie tylko prawo do wspólnego domu, a nie prawo do rodzicielstwa”.
– Margaret Sanger, America Needs a Code for Babies (Ameryka potrzebuje kodeksu dla dzieci), Artykuł 3, 27 marca 1934.
https://www.nyu.edu/projects/s…

 

„Źadna kobieta nie powinna mieć przysługującego prawa do urodzenia dziecka i żaden mężczyzna nie powinien mieć prawa do tego, by zostać ojcem, bez pozwolenia na rodzicielstwo”.
– Margaret Sanger, America Needs a Code for Babies (Ameryka potrzebuje kodeksu dla dzieci), Artykuł 4, 27 marca 1934.

 

„Pozwolenia na rodzicielstwo po złożeniu wniosku powinny wydawać władze miast, hrabstw czy stanów parom małżeńskim, pod warunkiem, że są w stanie finansowo utrzymać spodziewane dziecko, posiadają kwalifikacje potrzebne dla właściwego wychowania dziecka, nie posiadają chorób przenoszonych drogą płciową oraz – po stronie kobiety – nie ma wskazań medycznych, że macierzyństwo prawdopodobnie doprowadzi do śmierci czy trwałego naruszenia zdrowia”.
– Margaret Sanger, America Needs a Code for Babies (Ameryka potrzebuje kodeksu dla dzieci), Artykuł 5, 27 marca 1934.

 

„Źadne pozwolenie na rodzicielstwo nie powinno być ważne więcej niż na jedne narodziny…”
– Margaret Sanger, America Needs a Code for Babies (Ameryka potrzebuje kodeksu dla dzieci), Artykuł 6, 27 marca 1934.

 

„Zastosować należy surową i sztywną politykę sterylizacji i segregacji wobec tej klasy ludności, której potomstwo jest skażone, albo której dziedziczenie jest tego typu, że cechy niedopuszczalne mogą być przenoszone na potomstwo”.
– Margaret Sanger, My Way to Peace (Moja droga do pokoju), 17 stycznia 1932, Margaret Sanger Papers, Library of Congress 130:198. https://www.nyu.edu/projects/s…

 

„(…) te dwa słowa [kontrola urodzin] streszczają całą filozofię (…). Oznacza to uwolnienie i rozwijanie lepszych elementów w naszym społeczeństwie oraz stopniowe tłumienie, eliminację oraz ostateczne wytępienie ułomnego potomstwa – tych ludzkich chwastów, które stanowią zagrożenie dla rozkwitu najpiękniejszego kwiecia cywilizacji amerykańskiej”. 
– Margaret Sanger, High Lights in the History of Birth Control (Najważniejsze wydarzenia w historii kontroli urodzin) październik 1923.
https://www.nyu.edu/projects/s…

 

„Zorganizowana dobroczynność jest sama w sobie symptomem złośliwej choroby społecznej…”
– Margaret Sanger, The Pivot of Civilization (Oś cywilizacji), 1922.

 

„Moje własne stanowisko jest takie, że nauka katolicka jest nielogiczna, niezgodna z nauką i zdecydowanie sprzeczna z opieką społeczną i poprawą rasy”.
– Margaret Sanger, The Pope’s Position on Birth Control (Stanowisko papieża w kwestii kontroli urodzin), 27 stycznia 1932, https://www.nyu.edu/projects/s…

 

„Wszelkie nasze problemy są wynikiem nadmiernej liczby urodzin wśród klasy pracującej (…). Znajomość kontroli urodzin jest zasadniczo moralna. Jej ogólna, choć roztropna, praktyka musi doprowadzić do wyższej indywidualności i ostatecznie do czystszej rasy”.
– Margaret Sanger, Morality and Birth Control (Moralność a kontrola urodzin) luty-marzec 1918, http://www.nyu.edu/projects/sa…

 

„Upośledzenia umysłowe utrwalają się wśród szeregów tych, którzy są beznamiętnie obojętni na swoje rasowe powinności. I to głównie ten typ ludzkości jest tym, z którego czerpiemy zaludniając nasz świat na przyszłe pokolenia. W owej orgii rozmnażania i zapełniania ziemi ten typ pari passu pomnaża i utrwala te najpotworniejsze zła, które musimy, jeśli cywilizacja ma przetrwać, wyplenić z samymi korzeniami”.
– Margaret Sanger, The Pivot of Civilization (Oś cywilizacji), 1922, https://www.scribd.com/documen…

 

„Sama kontrola urodzin, często potępiana jako naruszenie prawa naturalnego, jest niczym więcej, jak ułatwieniem procesu wyplenienia niesprawnych, zapobiegania narodzin ułomnych czy tych, którzy staną się ułomnymi. (…) Jeśli mamy dokonać postępu rasowego, ten rozwój kobiecości musi poprzedzić macierzyństwo u każdej indywidualnej kobiety”.
– Margaret Sanger, Woman and the New Race (Kobieta i nowa rasa), 1920.

Źródło: tfpstudentaction.org

Tłum. Jan J. Franczak

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-12-08) | http://www.pch24.pl/opetana-przez-kontrole-urodzin--poznaj-21-cytatow-z-margaret-sanger,56666,i.html

Skip to content