Delegacja protestantów w Watykanie promowała kapłaństwo kobiet

Papież spotkał się z delegacją prezbiterian ze Szkocji na kilka dni przed niedzielą upamiętniającą 500-lecie rewolucji Marcina Lutra. Franciszek wskazał, że po wielu latach nieufności i tragicznych walkach, teraz katolicy i protestanci „podążają drogą pokornej miłości, która prowadzi do przezwyciężenia podziału i uzdrowienia” oraz współpracują razem, aby służyć ubogim i promować sprawiedliwość, a także bronić praw prześladowanych chrześcijan.

– Łaska Boża i dziesięciolecia dialogu ekumenicznego umożliwiły katolikom i protestantom uczcić 500. rocznicę reformacji, akcentując wspólny chrzest i wiarę w Jezusa – powiedział Franciszek na powitanie delegacji.

Papież dziękował Panu „za wielki dar życia w prawdziwym braterstwie, już nie jako przeciwnicy, po długich stuleciach wyobcowania i konfliktów”. Ojciec święty zaznaczył, że jednym z „owoców ekumenicznej podróży jest wzajemne oczyszczenie pamięci”.

Spotkanie odbyło się 26 października, zaledwie cztery dni przed niedzielą reformacji, mającą upamiętnić 500-lecie rewolucji zainicjowanej przez Marcina Lutra, który przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 swoich tez, kwestionujących nauczanie Kościoła.

Franciszek powiedział, że „dzięki łasce Bożej, dzięki podróży ekumenicznej, która pozwoliła nam wzrastać we wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i współpracy, uczczenie tej rocznicy stało się możliwe”.

– Przeszłość nie może być zmieniona, ale dziś w końcu widzimy się wzajemnie tak, jak Bóg widzi nas. Przede wszystkim jesteśmy dziećmi, odradzającymi się w Chrystusie przez jeden chrzest, a więc i braćmi, i siostrami. Przez tak długi czas patrzyliśmy na siebie z daleka,(…) żywiąc podejrzenia, opierając się na różnicach, błędach, z sercami chcącymi się oskarżać za zło z przeszłości  – mówił papież.

Franciszek zauważył, że teraz katolicy i protestanci „podążają drogą pokornej miłości, która prowadzi do przezwyciężenia podziału i uzdrowienia”. „Współpracują razem, aby służyć ubogim i promować sprawiedliwość”, „bronią praw prześladowanych chrześcijan”.

Pastor Derek Browning, moderator kościoła Szkocji stwierdził, że mądrzy ludzie „powiedzą nam, że musimy mówić prawdę w miłości, ale w pierwszej kolejności musimy rozmawiać razem. I to nie tylko słownie, ale także poprzez działania”. Dodał, że „prawda, światło i miłość to rzeczy, które wymieniamy ze sobą”.

Protestancki duchowny przypomniał, że w przyszłym roku świętować będą 50-lecie kapłaństwa kobiet w kościele szkockim.  W związku z tym „z zainteresowaniem będziemy śledzić prace, które Wasza Świątobliwość podejmie z komisją, analizując nowotestamentowe opisy diakonów kobiet”, dodał.

W 2016 r. Franciszek powołał 12 uczonych – sześć kobiet i sześciu mężczyzn – do komisji badającej posługę diakonatów kobiet we wczesnych latach chrześcijaństwa.

Źródło: cruxnow.com.,

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-10-30) | http://www.pch24.pl/delegacja-protestantow-w-watykanie-promowala-kaplanstwo-kobiet,55749,i.html

Skip to content