Aktualizacja strony została wstrzymana

Wspaniałe Obietnice – ks. K. Stehlin

Poświęcenie Rosji z pewnością przyniesie skutek. Obietnice, które otrzymaliśmy z Nieba powinny być dla nas niezwykle mocną motywacją, by wypełnić życzenia Matki Bożej.

Obietnice te pokazują zarówno niezmierzone miłosierdzie Boga, które żywi on dla biednych grzeszników, jak i moc, którą Matka Boża od Niego otrzymała, by każdy z nas mógł zrozumieć Jego szczególną miłość do Niej, swego arcydzieła, oraz rolę, którą powierzył Jej w czasach ostatecznych.

Pierwsza z obietnic dotyczy końca prześladowań Kościoła i czasu, w którym nastanie upragniony pokój. Komunizm zostanie zatrzymany, co pozwoli, by prawda oświeciła świat po raz kolejny. Obietnice Matki Bożej dotyczą nie tylko ustania cierpienia fizycznego i prób, którym rodzaj ludzki jest poddawany, lecz mają także swój wymiar duchowy – prawdzie zostanie przywrócone należne jej miejsce i wielu ludzi będzie ocalonych.

Kolejna obietnica dotyczy poświęcenia Rosji, które zakończy trwającą tysiąc lat schizmę i sprawi, że cały naród powróci do Świętej Matki Kościoła. Patrząc po ludzku nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić nawrócenia na taką skalę zwłaszcza, że naród rosyjski wydaje się być głęboko zakorzeniony w błędach i wrogości do Kościoła katolickiego. Nie powinniśmy jednak zapomnieć, że Ukraina także wchodzi w skład „Świętej Rusi”, a od 1561 roku znaczna liczba tamtejszych chrześcijan dołączyła do Kościoła katolickiego. Katolicy obrządku bizantyjskiego także dali Świętej Matce Kościołowi wielu  świętych i męczenników, począwszy od świętego Jozafata, a skończywszy na wielu męczennikach reżimu sowieckiego po II wojnie światowej. Czy możliwe zatem, by Niebiosa nie były przygotowane na powrót całej Rosji do Kościoła, gdy wielu Rosjan w przeszłości dokonało tego kroku?

Trzecią obietnicą jest „czas pokoju” dla Kościoła, gdy prawda ponownie rozbłyśnie na świecie. Nastanie „era Niepokalanego Serca”, zapowiedziana przez  „erę Maryjną”, która nastąpiła po objawieniach w Fatimie w pierwszej połowie XX wieku.

Wszystkie te obietnice są jedynie przygotowaniem dla najistotniejszej z nich: królowania Niepokalanego Serca Maryi z powszechnym nawróceniem, uświęceniem i świętością.

Wszystkie powyższe obietnice otrzymaliśmy jednak pod pewnym warunkiem, że uczynimy zadość żądaniom Matki Bożej. W przypadku naszego niedbalstwa, czy nawet niechęci, nie mamy żadnej pewności, do jakiego stopnia obietnice te będą w dalszym ciągu aktualne. Są jednak i inne, których możemy być pewni – dotyczące odmowy spełnienia Jej życzeń – także i one są prorocze, a ich dokładne spełnienie się w następstwie tego, że hierarchia Kościoła nie chciała podjąć współpracy z Matką Bożą, jest niczym więcej jak dowodem na prawdziwość Fatimy.

ks. Karol Stehlin

Zachęcamy Rycerzy do przyłączenia się do Koła MI 2. Więcej informacji: http://militia-immaculatae.org/aktualnosci/kolo-mi-2-misja-dla-rosji/

https://consecrationrussia.wordpress.com/2017/10/14/wspaniale-obietnice/#more-280

Za: Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji - militia-immaculataee.org (October 14, 2017) | http://militia-immaculatae.org/aktualnosci/list-ojca-dyrektora-do-rycerzy-niepokalanej-nr-8/ |ks. K. Stehlin: Wspaniałe Obietnice

Skip to content