Aktualizacja strony została wstrzymana

Komitet ONZ: zakaz aborcji to tortura

Komitet ONZ, stwierdził ostatnio, że Nikaragua poprzez prawo zakazujące całkowicie aborcji, łamie międzynarodową konwencją w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, poniżającego lub nieludzkiego traktowania.

Trzy lata temu Nikaragua wprowadziła prawo zakazujące uśmiercania dzieci poczętych z jakiegokolwiek powodu – informuje portal LifeSiteNews.com. To już czwarty organ Organizacji Narodów Zjednoczonych, który atakuje rząd Nikaragui za prawo chroniące życie dzieci poczętych. Wcześniej swoje niezadowolenie wyraziły: Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), Komitet ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Komitet ds. Praw Cywilnych i Politycznych.

Komentatorzy są zaniepokojeni inicjatywami podejmowanymi przez komitety ONZ. „Prawo do aborcji” nigdy nie było ani wymieniane w traktatach negocjowanych przez państwa, ani też uwzględnione w dodatkowych protokołach przy ich ratyfikacji. Proaborcyjni lobbyści nie ustają w zabiegach zmierzających do narzucenia państwom członkowskim ONZ nowych praw, w tym prawa do aborcji.

ONZ otrzymała również wsparcie od Amnesty International, która w raporcie dotyczącym stosowania tortur na świecie, stwierdziła, że nikaraguańska legislacja zabraniająca wszelkiej formy aborcji jest „nieludzka, poniżająca i jest wyrazem okrutnego traktowania kobiet”.

JaLu/LifeSiteNews

Za: Fronda.pl | http://fronda.pl/news/czytaj/komitet_onz_zakaz_aborcji_to_tortura