Komitet ONZ: zakaz aborcji to tortura

Aktualizacja: 2009-05-29 8:55 am

Komitet ONZ, stwierdził ostatnio, że Nikaragua poprzez prawo zakazujące całkowicie aborcji, łamie międzynarodową konwencją w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, poniżającego lub nieludzkiego traktowania.

Trzy lata temu Nikaragua wprowadziła prawo zakazujące uśmiercania dzieci poczętych z jakiegokolwiek powodu – informuje portal LifeSiteNews.com. To już czwarty organ Organizacji Narodów Zjednoczonych, który atakuje rząd Nikaragui za prawo chroniące życie dzieci poczętych. Wcześniej swoje niezadowolenie wyraziły: Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), Komitet ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Komitet ds. Praw Cywilnych i Politycznych.

Komentatorzy są zaniepokojeni inicjatywami podejmowanymi przez komitety ONZ. „Prawo do aborcji” nigdy nie było ani wymieniane w traktatach negocjowanych przez państwa, ani też uwzględnione w dodatkowych protokołach przy ich ratyfikacji. Proaborcyjni lobbyści nie ustają w zabiegach zmierzających do narzucenia państwom członkowskim ONZ nowych praw, w tym prawa do aborcji.

ONZ otrzymała również wsparcie od Amnesty International, która w raporcie dotyczącym stosowania tortur na świecie, stwierdziła, że nikaraguańska legislacja zabraniająca wszelkiej formy aborcji jest „nieludzka, poniżająca i jest wyrazem okrutnego traktowania kobiet”.

JaLu/LifeSiteNews

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=9768 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]