Aktualizacja strony została wstrzymana

B’nai B’rith przeciwko honorowaniu żołnierzy NSZ

List otwarty B’nai B’rith w tej sprawie, skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, opublikowała „Gazeta Wyborcza”.

Jak pisze autor listu Sergiusz Kowalski „Z bólem i niepokojem przyjęliśmy informację, że Sejm RP uczcił pamięć żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, a przede wszystkim Brygady Świętokrzyskiej. Działalność gloryfikowanej obecnie Brygady Świętokrzyskiej była potępiana jeszcze przez przedstawicieli Armii Krajowej, którzy piętnowali jawną współpracę Brygady z gestapo.”

Jak pisze dalej Kowalski „Jeszcze większym niepokojem napawać musi fakt, że Prezydent RP obejmuje swoim patronatem obchody ku czci NSZ z udziałem Leszka Żebrowskiego, znanego z licznych wypowiedzi i przedsięwzięć jawnie nacjonalistycznych i antysemickich oraz wsparcia udzielanego ONR.”

Kowalski uważa, że takie postępowanie „rozzuchwala skrajnych nacjonalistów”. „Czujemy się zagrożeni stale poszerzającym się zakresem tolerancji dla tego rodzaju postaw.”

B’nai B’rith jest jedną z najstarszych i nieprzerwanie działających żydowskich organizacji na świecie. Powstała w 1843 w Nowym Jorku. Główna siedziba znajduje się w Waszyngtonie. Organizacja skupia się oficjalnie na ochronie interesów państwa Izrael oraz diaspory żydowskiej, jak również angażuje się w zwalczanie antysemityzmu. 9 września 2007 roku otwarto filię organizacji w Polsce. Ewa Junczyk-Ziomecka – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta przekazała w imieniu ówczesnego  prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyrazy radości z „odrodzenia się” tej organizacji po 70 latach w Polsce.

Ze względu na swoją strukturę organizacyjną, B’nai B’rith jest często i nie bez powodu kojarzona z masonerią. Leon Chajn w książce pt. „Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej” poświęca tej organizacji oddzielny rozdział. Przytacza w nim następującą wypowiedź jednego z założycieli B”nai B”rith w Polsce w okresie międzywojennym: „Zakon nasz powstał w Ameryce jako pewna secesja zakonu wolnomularskiego”. Chajn, komentując te słowa, stwierdza: „Wynikałoby z tego, że inicjatorzy powołania do życia zakonu chcieli przygotować żydostwo do zasad, którym służyło wolnomularstwo. Czy jednak nowy zakon miał stanowić jedynie preparandę do wolnomularstwa? Czy nie było świadomej tendencji do wyodrębnienia się z powszechnego wolnomularstwa w imię utrzymania narodowego czy nawet nacjonalistycznego oblicza, co tak wyraźnie uwidoczniło się w późniejszym okresie działalności zakonu?”

Kresy.pl / Gazeta Wyborcza / Nasz Dziennik

Za: Kresy.pl (21 września 2017) | https://kresy.pl/wydarzenia/bnai-brith-przeciwko-honorowaniu-zolnierzy-nsz/

Skip to content