Aktualizacja strony została wstrzymana

Abp Głódź apeluje o zakazanie handlu w niedzielę. „Czas na świętą niedzielę, bez żadnych wyjątków”

– Dzisiaj Kościół wraz z Solidarnością woła, by uświęcić niedzielę. Czas najwyższy, żeby niedziela była świętem, a nie bazarem – mówił abp Sławoj Leszek Głódź, który zaapelował o wprowadzenie wolnych niedziel. Nawiązał także do propozycji związkowców z Solidarności, którzy przygotowują specjalny projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę.

Podczas uroczystości odpustowych w parafii św. Wawrzyńca w ziemi stoleckiej, abp Sławoj Leszek Głódź zaapelował o ustanowienie w Polsce wolnej niedzieli i zakazanie handlu w dzień, który powinien być przeznaczony dla Boga i rodziny. – Dzisiaj Kościół wraz z Solidarnością woła, by uświęcić niedzielę, aby to było święto, a nie dzień kupczenia, pracy i dyskusji. (…) Jesteśmy 25 lat po tzw. przemianach ustrojowych, a jeszcze bolszewizm ciągnie się. Czas już na świętą niedzielę i to bez żadnych wyjątków. Czas najwyższy, żeby niedziela była świętem, a nie bazarem – stwierdził hierarcha.

Arcybiskup podkreślał również, że zbawienie człowieka dokonuje się w Kościele. – Św. Wawrzyniec pyta dzisiaj nas, czy my wyrastamy z ducha Ewangelii, czy mamy ducha ewangelicznego, czy jesteśmy gotowi wybrać ewangeliczne rozwiązanie, czy wsłuchujemy się w głos Kościoła? – mówił metropolita gdański. Hierarcha swoje słowo skierował także do Pieszej Pielgrzymki Kaliskiej zmierzającej na Jasną Górę i prosił pielgrzymów, aby w swojej codzienności byli świadkami wiary. 

Abp Sławoj Leszek Głódź nawiązał również do ciężkiej pracy rolników, którzy w sierpniu zbierają swoje plonu. Źyczył mieszkańcom parafii, aby byli złotymi kłosami tej ziemi. – Dzisiejsza uroczystość parafialna jest lekcją wiary, aby ją pogłębić, ożywić, aby uświadomić, że to my wszyscy jesteśmy złotymi kłosami ziemi stoleckiej. Źyczę, abyście byli złotym plonem waszej parafii, diecezji kaliskiej, Kościoła w Polsce, naszej ojczyzny na miarę ziarna św. Wawrzyńca, które wpadłszy w ziemię nie umarło, ale ożyło i żyje po wieki, na miarę ziarna spalonego w Oświęcimiu o. Maksymiliana Kolbe, na miarę ziarna ks. Jerzego Popiełuszki, syna ziemi podlaskiej, na miarę ziarna ks. mjr. Ignacego Skorupki, który przy miedzy polnej pod Radzyminem padł w czasie napadu bolszewickiego. Bądźcie złotymi kłosami waszej ziemi, Kościoła i naszej ojczyzny i to jest plon na tegoroczne dożynki – powiedział metropolita gdański. 

Źródło: KAI, PCh24.pl

WMa

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-08-10) | http://www.pch24.pl/abp-glodz-apeluje-o-zakazanie-handlu-w-niedziele--czas-na-swieta-niedziele--bez-zadnych-wyjatkow,53731,i.html

Skip to content