Aktualizacja strony została wstrzymana

Prymas Kanady: zmarłym wskutek eutanazji nie można odmawiać pogrzebu

Prymas Kanady w lipcowej rozmowie z jezuickim miesięcznikiem „America” wyraził przekonanie o możliwości dokonywania katolickich pogrzebów dla zmarłych wskutek przeprowadzenia eutanazji. Jego zdaniem taki pogrzeb byłby niewskazany tylko w przypadku publicznych promotorów tej formy odbierania życia. Jednak w przypadku osób decydujących się na eutanazję mogą istnieć okoliczności łagodzące. Jego wypowiedź spotkała się z krytyką bardziej konserwatywnie nastawionych duchownych i kanonistów.  

Jak bowiem przekonywał kardynał Gérald Lacroix, wiele osób decyduje się na eutanazję pod wpływem presji, jakoby stanowili ciężar dla rodziny. Jego zdaniem nie powinno się zatem osądzać tych wszystkich przypadków.

W swojej rozmowie z jezuickim magazynem „America” kardynał powiedział również, że może wziąć na siebie oskarżenie ze strony Boga o nadmiar miłosierdzia. W opublikowanym w połowie lipca wywiadzie dodał, że katolicki pogrzeb może stanowić także pociechę dla rodziny zmarłego. 

Wypowiedź kanadyjskiego hierarchy spotkała się z krytyką. Prawnik kanoniczny, doktor Edward Peters przedstawił swój pogląd w mailu do portalu Life Site News. Przypomniał, że kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku pozbawiał osoby świadomie odbierające sobie życie prawa do katolickiego pochówku.

Z kolei według obowiązującego kodeksu z 1983 roku pogrzebu odmawia się jedynie osobom uznawanym za jawnych grzeszników. Dlatego też jego zdaniem pogrzebu można udzielić zwykłym samobójcom, gdyż ich władze umysłowe mogły funkcjonować w ograniczonym stopniu w momencie popełniania czynu. Jednak zgoda na pogrzeb dla osób poddanych eutanazji jest już niewskazana. Prawodawstwo państw dopuszczających eutanazję zostało bowiem jego zdaniem tak skonstruowane, by wykluczyć przypadki lekkomyślnych czy wynikających na przykład z depresji decyzji o zakończeniu życia. 

Z kolei profesor Douglas Farrow z McGill University cytowany przez Life Site News również skrytykował argumenty kanadyjskiego kardynała. Jego zdaniem hierarcha dokonał pomieszania pojęć. Nie wolno bowiem oddzielać miłosierdzia od sprawiedliwości. Nie należy ponadto dopuszczać, by Kościół zrezygnował z wykonywania powierzonej mu z Nieba władzy kluczy.

Sam kardynał Lacroix, proszony o sprecyzowanie swoich poglądów przez Life Site News, odmówił udzielenia wypowiedzi. Jednak nie wszyscy kanadyjscy hierarchowie są równie „postępowi”, co kanadyjski prymas.

We wrześniu ubiegłego roku biskupi Alberty i Terytoriów Południowowschodnich zdecydowali się na potępienie zalegalizowanej w czerwcu 2016 roku w Kanadzie eutanazji. Zwrócili uwagę, że ta forma zakończenia życia to obiektywnie grzech ciężki. W związku z tym księża mogą odmówić pogrzebu osobom zmarłym w skutek eutanazyjnej procedury.

Kwestie katolickiego pochówku reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zgodnie z nim:

„Kan. 1184 – § 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1. notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2. osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

3. inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować”.

Źródła: lifesitenews.com / zaufaj.com

mjend

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-08-03) | http://www.pch24.pl/prymas-kanady–zmarlym-wskutek-eutanazji-nie-mozna-odmawiac-pogrzebu-,53553,i.html