Aktualizacja strony została wstrzymana

Moskwa pierwszym świadkiem „czystek”. Z rozkazu Stalina w dwa lata zamordowano tysiące ludzi

Mija 80. rocznica rozpoczęcia realizacji jednego z najkrwawszych rozkazów w dziejach ludzkości. Był to tajny rozkaz NKWD nr 00447, wskutek którego od sierpnia 1937 do jesieni 1938 roku zabito około 680 tys. ludzi, w tym m.in. naszych rodaków. Wykonywanie rozkazu rozpoczęto rozstrzelaniami w Moskwie 1 sierpnia 1937 roku.

Rozkaz nr 00447 wydano na polecenie Stalina. To on 2 lipca 1937 roku podpisał decyzję Politbiura o przeprowadzeniu masowych czystek. NKWD stosując się do tej decyzji wydało rozkaz „represjonowania byłych kułaków, kryminalistów oraz innych elementów antysowieckich”.

Czystki objęły wszystkie środowiska – od partyjnego przez duchowne po chłopskie. Wrogów systemu poszukiwano wszędzie. Ustalono nawet specjalne limity – ilu wrogów ma zostać znalezionych i rozstrzelanych. Do historii przeszły słowa wypowiedziane po wydaniu rozkazu przez szefa NKWD Nikołaja Jeżowa: Jeżeli podczas tej operacji rozstrzelany zostanie zbędny tysiąc ludzi – biedy z tego żadnej nie będzie. Działajcie śmielej, posadźcie, a potem się zorientujecie.

Stosując się do tej zasady, masowe rozstrzeliwania NKWD rozpoczęło w okolicy Leningradu i Moskwy. Wkrótce machina śmierci objęła cały Związek Sowiecki. Dziennie podpisywano kilka tysięcy wyroków śmierci. Nie było żadnych normalnych procesów. Wyroki wydawano często bez obecności oskarżonego i obrońcy. Łącznie od sierpnia 1937 roku do listopada 1938, według różnych źródeł, skazano ponad 1 340 000 osób. Połowę z nich rozstrzelano, inni trafili na nieludzki Sybir.

Nawet, mocno zaniżone, oficjalne statystyki są przerażające, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że z 800 tys. zamordowanych w czasie całych stalinowskich represji, ponad 680 tys. osób zostało rozstrzelanych w ramach wielkiego terroru 1937-38.

Operacja ludobójcza miała na celu m.in. zniszczenie całych narodów m.in. Polaków wskutek tzw. Operacji Polskiej. NKWD zabiła w latach 1937-38 około 110 tys. Polaków. Wyniszczono też białoruską inteligencję.

Do tej pory rosyjskie i białoruskie archiwa są zamknięte dla historyków, którzy chcą zbadać dokumenty dotyczące tej ogromnej zbrodni.

Wszystkie stalinowskie, sowieckie zbrodnie są tak monstrualnych rozmiarów, że trudno nawet je ogarnąć myślą. Wielu historyków, w tym rosyjskich, oblicza ich rozmiary nawet na 39 milionów zamordowanych ludzi. 7 mln zmarło w wyniku zaplanowanego przez komunistów głodu.

Źródła: belsat.eu, AB

Adam Białous

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Profesor Andrzej Nowak dla PCh24.pl o imperium carsko-stalinowskim:

 

Skip to content