Aktualizacja strony została wstrzymana

Chleb pszenny i wino z winogron konieczne do ważności Eucharystii

Wydany ostatnio przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów list o chlebie i winie do sprawowania Eucharystii wymaga od biskupów czuwania nad ich jakością. Istnieje bowiem ścisły związek między sakramentalną tajemnicą Ciała i Krwi Chrystusa a postrzegalnymi przez zmysły znakami, które je wyrażają – wskazał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego konsultor tej dykasterii ks. Claudio Magnoli. Włoski liturgista zwrócił uwagę, że również w Kościołach wschodnich, choć nie wymagają one, tak jak zachodni, chleba niekwaszonego, musi to być zawsze autentyczny chleb pszenny. 

„Jeżeli brakuje tych elementów – chleb nie jest z pszenicy, a wino z winogron – na pewno nie sprawujemy rzeczywiście Eucharystii. Nie jest ona ważna, bo nie odpowiada temu, co ustanowił Chrystus. Doszło do nadużyć spowodowanych przez swoistą «teologię inkulturacji», według której Jezus miał wybrać chleb i wino po prostu jako elementy kultury basenu Morza Śródziemnego, do której sam należał. Dlatego pewni teolodzy, a później i pastoraliści proponowali, by np. w Japonii używać zamiast wina sake, a w Europie Północnej piwa, jak też w innych regionach manioku czy innych zbóż bardziej tam znanych niż pszenica. Chleb i wino można by zatem zastępować innymi elementami, właściwymi dla każdej kultury. Wychodząc poza refleksję teoretyczną niektórzy zaczęli to wprowadzać w praktykę, jednak wbrew regule Kościoła, który co do tego był zawsze mocno przekonany i niezmienny”.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie (13/07/2017)

 


 

Kongregacja Kultu Bożego jednoznaczna w sprawie jakości chleba i wina do sprawowania Eucharystii

Kongregacja Kultu Bożego wydała oficjalny dokument, w którym wskazuje, że stosowany podczas sprawowania Eucharystii chleb, powinien być świeży, niekwaszony oraz w pełni pszenny. Watykan zwraca uwagę, że nie ma możliwości na żadne ustępstwa w tej sprawie. Jedynym wyjątkiem jest Kościół wschodni, gdzie dopuszczalne jest użycie chleba innego niż niekwaszony.

– Wydany ostatnio przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów list o chlebie i winie do sprawowania Eucharystii wymaga od biskupów czuwania nad ich jakością – tłumaczy w wywiadzie dla Radia Watykańskiego konsultor tej dykasterii ks. Claudio Magnoli. – Istnieje bowiem ścisły związek między sakramentalną tajemnicą Ciała i Krwi Chrystusa a postrzegalnymi przez zmysły znakami, które je wyrażają – wskazał kapłan. Włoski liturgista zwrócił uwagę, że również w Kościołach wschodnich, choć nie wymagają one, tak jak zachodni, chleba niekwaszonego, musi to być zawsze autentyczny chleb pszenny.

Ks. Magnoli zwrócił również uwagę, że w przypadku braku odpowiedniej jakości chleba lub wina, Eucharystia w rzeczywistości nie jest sprawowana. – Jeżeli brakuje tych elementów – chleb nie jest z pszenicy, a wino z winogron – na pewno nie sprawujemy rzeczywiście Eucharystii. Nie jest ona ważna, bo nie odpowiada temu, co ustanowił Chrystus – mówił przedstawiciel Kongregacji Kultu Bożego. Biskupi w opublikowanym niedawno liście w szczególny sposób podkreślają, że chleb powinien być w pełni pszenny. Nie może zostać wykonany z „innej substancji”, nawet zbożowej.

W rozmowie z Radiem Watykańskim, ks. Magnoli zwrócił również uwagę na to, że w ostatnim czasie dochodziło do pewnego rodzaju nadużyć, a niektórzy zaczęli interpretować kwestię jakości chleba i wina w błędny sposób. – Doszło do nadużyć spowodowanych przez swoistą „teologię inkulturacji”, według której Jezus miał wybrać chleb i wino po prostu jako elementy kultury basenu Morza Śródziemnego, do której sam należał. Dlatego pewni teolodzy, a później i pastoraliści proponowali, by np. w Japonii używać zamiast wina sake, a w Europie Północnej piwa, jak też w innych regionach manioku czy innych zbóż bardziej tam znanych niż pszenica. Chleb i wino można by zatem zastępować innymi elementami, właściwymi dla każdej kultury. Wychodząc poza refleksję teoretyczną niektórzy zaczęli to wprowadzać w praktykę, jednak wbrew regule Kościoła, który co do tego był zawsze mocno przekonany i niezmienny – wyjaśnił ks. Magnoli.

Źródło: KAI

WMa

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-07-13)

 


 

Nota ws. hostii niskoglutenowych dla chorych na celiakię

W hostie niskoglutenowe przeznaczone dla osób chorych na celiakię parafie powinny zaopatrywać się w piekarniach hostii mających zatwierdzenie miejscowego biskupa – informuje o tym nota wydana przez Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski w 2009 roku.

W związku z Listem okólnym do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii opublikowanym przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zwracającym uwagę na potrzebę czuwania nad jakością chleba i wina przeznaczonego do sprawowania Eucharystii, przypominamy treść noty:

Nota dotycząca udzielania Komunii św. chorym na celiakię

SEKRETARIAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
SEP – 6.2-10

                                                          Warszawa, dnia 21 maja 2009 r.

NOTA W SPRAWIE UDZIELANIA KOMUNII ŚW.
CHORYM NA CELIAKIĘ

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski informuje, że 347. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące w Warszawie w dniu 11 marca 2009 r. zmieniło decyzję 327. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z 30 kwietnia 2004 r. dotyczącą udzielania Komunii św. osobom chorym na celiakię. Dotąd osoby te mogły przyjmować Komunię św. pod postacią wina, obecnie mogą ją przyjmować pod postacią hostii niskoglutenowych wypieczonych zgodnie ze wskazaniami Kongregacji Nauki Wiary. W takie hostie parafie powinny się zaopatrywać w piekarniach hostii mających zatwierdzenie miejscowego biskupa. Powyższa NOTA zostanie opublikowana w biuletynie „Anamnesis” wydawanym staraniem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

+ Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny KEP

***
– Zmiana decyzji dotyczącej udzielania Komunii świętej osobom chorym na celiakię została podjęta ze względu na trudności w sprowadzaniu z zagranicy hostii niskoglutenowych. Znane jest stanowisko Kongregacji Nauki Wiary z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie pozwolenia na użycie chleba z niewielką zawartością glutenu (zob. „Anamnesis” 10 [2004] nr 1 [36] s. 20) – podkreślał w komentarzu do noty z 2009 roku bp Stefan Cichy, ówczesny przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Od 2009 roku w Polsce jest coraz więcej piekarni posiadających odpowiedni certyfikat dotyczący zawartości glutenu w wypiekanych hostiach oraz zezwolenie biskupa diecezjalnego na rozpowszechnianie wypiekanych hostii niskoglutenowych.

BPKEP

Zobacz też:
>>List okólny Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
>>Uchwała KEP nr 25/370/2015 ws. dokumentów dotyczących materii Eucharystii
>>Nota ws. udzielania Komunii Świętej chorym na celiakię (pdf)

Za: Konferencja Episkopatu Polski (11-07-2017)

 


 

.