Aktualizacja strony została wstrzymana

Generał jezuitów wbrew nauce Kościoła twierdzi, że diabeł to „symboliczna figura”

Ojciec Arturo Sosa twierdzi w wywiadzie dla „El Mundo”, że diabeł to wytwór chrześcijańskiej wyobraźni, całkowicie zaprzeczając w ten sposób nauczaniu Kościoła Katolickiego.

W wywiadzie, generał jezuitów twierdzi – Chrześcijanie wierzą, że zostaliśmy stworzeni na wzór i podobieństwo Boga, a Bóg jest wolny, ale On zawsze wybiera czynienie dobra, bo cały jest dobrocią (…). Stworzyliśmy sobie symboliczne figury takie jak diabeł, żeby symbolizowały zło. Również kondycja społeczna może reprezentować tę postać, ponieważ są ludzie działający na rzecz zła, ponieważ znajdują się w środowisku, w którym trudno jest postępować inaczej.

Słowa te sugerują, że diabeł, jako „symboliczna figura”, nie ma w teologii chrześcijańskiej charakteru realnego i osobowego. Jak naucza jednak Katechizm Kościoła Katolickiego – Szatan, czyli diabeł, i inne demony są upadłymi aniołami, którzy w sposób wolny odrzucili służbę Bogu i Jego zamysłowi. Ich wybór przeciw Bogu jest ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu (KKK 414).

W innym miejscu Katechizm naucza – Zło (…) nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę, Szatana, Złego, anioła, który sprzeciwił się Bogu. «Diabeł» (dia-bolos) jest tym, który «przeciwstawia się» zamysłowi Boga i Jego «dziełu zbawienia» wypełnionemu w Chrystusie (KKK 2851)

Warto też przywołać w tym kontekście jednoznaczne słowa z listu Kongregacji Nauki Wiary „Wiara chrześcijańska a demonologia” z 1975 roku – w ciągu wieków (…) zarówno heretycy, jak i wierni, opierając się na Piśmie Świętym, zgodnie uznawali istnienie i zgubny wpływ szatana. Dlatego też dzisiaj, kiedy ta prawda podawana jest w wątpliwość, należy powoływać się na ową stałą i powszechną wiarę Kościoła, tak jak i na jej główne źródło, nauczanie Chrystusa. Dokument ten dobitnie podkreśla, że chociaż tajemnica zła pozostaje zagadką życia chrześcijańskiego, to jednak negowanie istnienia szatana i demonów oznacza, że człowiek opuszcza teren nauki biblijnej i kościelnej.

Kresy.pl / Rorate Caeli Blog / Katechizm Kościoła Katolickiego

Za: Kresy.pl (5 czerwca 2017) | http://kresy.pl/wydarzenia/general-jezuitow-wbrew-nauce-kosciola-twierdzi-ze-diabel-symboliczna-figura/

Skip to content