Aktualizacja strony została wstrzymana

Nienawidzą Kościoła i wolności gospodarczej. Lewactwo walczy z konferencją o etyce w biznesie

Nie od dzisiaj wiadomo, że spadkobiercy ideologii marksistowskiej nienawidzą zarówno Świętej Wiary Katolickiej jak i własności prywatnej oraz wolności gospodarczej. Nie dziwi więc ostra reakcja feministek i partii Razem przeciw konferencji „Katolicka rewolucja w biznesie”.

Konferencja odbędzie się 6 czerwca w gdyńskim Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w ramach cyklu konferencji zaplanowanych w 14 miastach Polski. Wydarzenie organizują Wiara w Biznesie oraz Polska Akademia Biznesu pod merytorycznym patronatem prawników z Instytutu Ordo Iuris. W Gdyni honorowy patronat nad spotkaniem objął prezydent miasta.

Celem wydarzenia jest przekonanie polskich przedsiębiorców, że warto w prowadzonej działalności gospodarczej kierować się zasadami wiary.

Przeciw konferencji wystąpiły środowiska neomarksistowskie, z Inicjatywą Feministyczną oraz partią Razem na czele.

Pisma protestacyjne do prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz do Anny Borkowskiej, dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego złożyła Elżbieta Jachlewska, lider Inicjatywy Feministycznej – informuje serwis gosc.pl.

Feministka zaapelowała do dyrektor Borkowskiej „o rozważenie czy PPNT, jako instytucja świecka, której istotą jest tworzenie warunków dla rozwoju naukowego i technologicznego stanowi właściwe miejsce dla organizacji tego typu wydarzeń”. Z kolei od prezydenta Szczurka domaga się wycofania patronatu nad imprezą, gdyż – zdaniem lewaczki – konferencja „służy propagowaniu i finansowaniu organizacji zagrażającej ładowi społecznemu”.

Z kolei aktywiści partii Razem chcą, by prezydent wycofał swoje poparcie dla imprezy oraz aby PPNT zrezygnował z wynajmowania sali na imprezę z udziałem prawników Instytutu Ordo Iuris.

Zdaniem marksistowskiej formacji nie wolno organizować konferencji z udziałem Ordo Iuris, gdyż w nazwa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego nawiązuje do nauki i postępu, zaś Instytutowi bliżej, w opinii działaczy partii Razem, do „mroków średniowiecza”, co w ustach lewackich działaczy miało zdaje się być inwektywą.

Na takie zarzuty odpowiedzieli organizatorzy gdyńskiej konferencji. Zwracają uwagę, że Elżbieta Jachlewska rozpowszechnia w społeczeństwie nieprawdziwe tezy.

„Informujemy, że organizatorem konferencji jest Polska Akademia Biznesu oraz Wiara w Biznesie – organizacje świeckie, których podstawowym obszarem działania jest edukacja w sferze gospodarczej. Te dwa podmioty posiadają bogate doświadczenie w realizacji wydarzeń dotyczących wartości w biznesie. Wzięło w nich udział wiele tysięcy przedsiębiorców, dla których istotne są wartości chrześcijańskie” – piszą w oświadczeniu organizatorzy podkreślając absurdalność lewackich zarzutów. Wszak „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) jest idealnym miejscem na debatę o przedsiębiorczości”, a sale wynajmowane są na zasadach komercyjnych.

Organizatorzy bronią ponadto merytorycznego patronatu ze strony Instytutu Ordo Iuris, który – jak zwracają uwagę – od lat staje w obronie wolności gospodarczej.

Nieprawdziwe informacje, godzące w dobre imię Wiary w Biznesie i Polskiej Akademii Biznesu, zawiera ponadto list otwarty partii Razem do prezydenta Gdyni – piszą organizatorzy konferencji „Katolicka rewolucja w biznesie”. Ich zdaniem postawa lewackich środowisk to po prostu chęć zaistnienia w przestrzeni publicznej, realizowana „kosztem praw i wolności uczestników cyklu konferencji Katolicka rewolucja w biznesie”.

Konferencja odbędzie się w Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego 6 czerwca o godzinie 9.

Źródło: gosc.pl

MWł

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-06-05) | http://www.pch24.pl/nienawidza-kosciola-i-wolnosci-gospodarczej--lewactwo-walczy-z-konferencja-o-etyce-w-biznesie,52089,i.html

Skip to content