Aktualizacja strony została wstrzymana

Stasi wiedziała, że Wałęsa donosił SB

INFO: W berlińskim archiwum odnaleziono nieznany wcześniej dokument o kulisach stanu wojennego w Polsce – donosi onet.pl.

Dokument pochodzi z archiwum berlińskiego urzędu Federalnego Pełnomocnika ds. Akt Służby Bezpieczeństwa Państwowego byłej NRD, czyli tzw. Urzędu Gaucka. Jest to „Informacja o aktualnej sytuacji w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” z 18 stycznia 1982 r., a więc spisana ponad miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dokument opublikował dr Filip Gańczak z IPN, specjalizujący się m.in. w tematyce polityki władz NRD wobec PRL.

W raporcie zawarta jest informacja o okolicznościach pozwalających zwiększyć nacisk na p. Wałęsę. „Z Wałęsą nadal są prowadzone dyskusje. Według generała Michty, istnieją też pewne środki nacisku (Wałęsa współpracował kiedyś ze Służbą Bezpieczeństwa)” – czytamy w dokumencie Stasi. Z raportu wynika też, że „Anton” informował Stasi o porzuconym później alternatywnym pomyśle władz PRL pokierowania „Solidarnością” bez przywództwa p. Wałęsy.

Źródło: onet.pl

Opracował: GK

Za: korwin-mikke.pl (01-06-2017) | http://korwin-mikke.pl/polska/zobacz/stasi_wiedziala_ze_walesa_donosil_sb/147707

Skip to content