Aktualizacja strony została wstrzymana

Kardynał Burke wezwał do poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi

Kardynał Raymond Burke wezwał katolików, by „działali w celu poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.” Swój apel były prefekt Sygnatury Apostolskiej wystosował podczas Forum na rzecz Źycia w Rzymie.

Hierarcha, który formalnie wciąż pełni funkcję Patrona Suwerennego Zakonu Kawalerów Maltańskich w obszernym przemówieniu zatytułowanym „Tajemnica Fatimy i Nowa Ewangelizacja” w obecności innych duchownych – w tym kardynała Carlo Caffarry, biskupa Athanasiusa Schneidera z Kazachstanu i ponad 100 liderów organizacji broniących życia oraz rodziny z 20 krajów – powiedział, że triumf Niepokalanego Serca oznaczać będzie coś więcej niż zakończenie wojen światowych i katastrof naturalnych.

– Znacznie straszniejsze od tak okrutnych kar fizycznych związanych z nieposłuszeństwem i buntem człowieka przeciwko Bogu, jest kara duchowa, będąca owocem grzechu, którym jest wieczna śmierć – mówił.

Kardynał Burke zgodził się ze stanowiskiem jednego z najważniejszych specjalistów od objawień fatimskich ­- bratem Michel de la Sainte Trinité – który powiedział, że obiecany triumf Niepokalanego Serca Maryi niewątpliwie odnosi się przede wszystkim do „zwycięstwa wiary, która położy kres czasowi Apostazji i wielkim uchybieniom pasterzy Kościoła”.

Nawiązując do obecnej sytuacji w Kościele w świetle objawień Matki Bożej z Fatimy, hierarcha stwierdził: – Nauczenie wiary w swojej integralności i z odwagą jest sercem urzędu nauczycielskiego Kościoła: papieża, biskupów w jedności ze Stolicą Piotrową i ich głównymi współpracownikami, kapłanami. Z tego powodu Trzecia Tajemnica jest kierowana, ze szczególną siłą, do tych, którzy sprawują urząd duszpasterski w Kościele. Ich brak nauczania wiary, w wierności stałemu nauczaniu i praktyce Kościoła, czy to przez powierzchowne, wprowadzające zamieszanie, czy nawet zgodne ze światowym podejściem lub przemilczanie stanowią śmiertelne zagrożenie w najgłębszym duchowym sensie dla tych, którym jako osoby konsekrowane są zobowiązane nieść pomoc duchową. Zatrute owoce niepowodzeń pasterzy Kościoła widoczne są w sposobie kultu, nauczania i moralnej dyscypliny, która nie jest zgodna z Boskim Prawem.

Dla uzasadnienia konieczności poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, kardynał Burke powiedział, że: „Rosja wciąż zajmuje bardzo ważne miejsce w Bożym planie na rzecz pokoju” i jej konsekracja „jest też oznaką głębokiej miłości do naszych braci i sióstr w Rosji”.

Z pewnością papież Jan Paweł II poświęcił świat, w tym Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi 25 marca 1984 roku. Ale dzisiaj znów słyszymy wezwanie Matki Boskiej Fatimskiej, aby konsekrować Rosję Niepokalanemu Sercu zgodnie z jej wyraźną instrukcją – tłumaczył.

Papież Jan Paweł II chciał wymienić Rosję w swoim akcie poświęcenia, ale doradcy zdecydowanie temu się sprzeciwili. O fakcie tym mówił 13 maja br. w Karagandzie kardynał Paul Josef Cordes, były przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum. Wspomniał on o swojej rozmowie z polskim papieżem już po konsekracji z 1984 roku.

Naturalnie, przez długi czas [papież] zajmował się tą istotną misją, którą Matka Boża powierzyła dzieciom. Powiedział jednak wyraźnie, że dyplomaci watykańscy pilnie prosili go, aby nie mówił o tym kraju, ponieważ w przeciwnym razie pojawią się konflikty polityczne – wyjaśnił.

Tym, którzy nadal sprzeciwiają się poświeceniu Rosji, kard. Burke przypomniał słowa papieża Jana Pawła II z 1982 roku, gdy podczas poświęceniu świata Niepokalanemu Sercu zauważył: „Apel Maryi nie jest jednorazowym aktem. Jej wezwanie musi być podejmowane przez pokolenie po pokoleniu, zgodnie z zawsze nowymi znakami czasu. Musimy nieustannie wracać do tego. Musimy zawsze go ponawiać”.

Instruując wiernych hierarcha przypomniał, że w celu odbudowania pokoju na świecie i w Kościele konieczne jest codzienne: odmawianie Różańca, noszenie szkaplerza, ofiarowywanie się za grzeszników, wynagradzanie Niepokalanemu sercu Mary za grzechy praktykując nabożeństwo pierwszych sobót, nieustanne nawracanie się ku Chrystusowi, i jak prosiła Matka Boża, papież musi w jedności z biskupami z całego świata dokonać poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Wtedy dopiero Jej Niepokalane Serce zatriumfuje, przynosząc dusze Chrystusowi, Jej Synowi – podkreślił kardynał Burke.

– Nawracajcie się ku Chrystusowi, wynagradzajcie za grzechy, a Chrystus dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, wybawi was od piekła i przyniesie całemu światu pokój – konstatował duchowny.

Źródło: lifesitenews.com.

AS

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-05-19)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: „Z pewnością papież Jan Paweł II poświęcił świat, w tym Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi 25 marca 1984 roku.” – mówi gołosłownie kardynał Burke. Z pewnością Jan Paweł II poświęcił świat, wszystkie kraje świata ogólnie, jednak szczegółowo nie Rosję, ergo nie wypełnił żądań Matki Bożej.

Kardynał Burke zaprzecza sam sobie, najpierw mówiąc, że „z pewnością papież Jan Paweł II poświęcił (…) Rosję„, a potem dodaje, że „w celu odbudowania pokoju na świecie i w Kościele konieczne [jest] (…) jak prosiła Matka Boża, papież musi w jedności z biskupami z całego świata dokonać poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

No więc jak to jest: konieczna jest wyjątkowa, jednostkowa konsekracja Rosji przez Papieża w jedności z biskupami całego świata, czy też wystarczy cicha, bezsłowna, o nieznanej treści modlitwa, jaką wypowiedział sobie w duchu Jan Paweł II?

Nie będziemy się powtarzać, więc… polecamy dalszą część Komentarza – tutaj

 


 

Skip to content