Stop dla pornografii! – Mieszkańcy Józefowa radzą jak przeprowadzić tę akcję

Nie podoba ci się, że porno króluje na wystawach sklepowych na twoim osiedlu? Możesz to w dużej mierze zmienić. W Józefowie pod Warszawą do usunięcia jej z szeregu sklepów wystarczyło, żeby zebrało się około dwudziestu znajomych, którzy chcieli poświęcić temu trochę czasu. Zanieśli sklepikarzom apel z prośbą o usunięcie pornografii. Kulturalnie wyjaśnili, że porno między bułkami i ketchupem wpaja dzieciom przekonanie, że seks to towar jak każdy inny. Przypomnieli, że uczy też braku szacunku dla kobiety. I zapowiedzieli, że jeśli pornografia w tym sklepie zostanie, oni będą kupować prasę gdzie indziej.

Mieszkańcy Józefowa radzą, jak przeprowadzić tę akcję.

1. Napiszcie do właścicieli punktów sprzedaży prasy list z prośbą o usunięcie pornografii (można posiłkować się listem zredagowanym w Józefowie)

2. Na spodzie listu z apelem wymieńcie koniecznie instytucje i osoby, które powiadamiacie o akcji (dla dodania jej rangi), np. Burmistrz, Wójt, Rektorzy szkół, Proboszczowie itp.

3. Zbierzcie pod apelem podpisy pełnoletnich mieszkańców Waszej miejscowości lub dzielnicy (czytelne imię i nazwisko, podpis oraz – już wyłącznie dla Waszej wiadomości – swój adres)

4. Przygotujcie listę wszystkich punktów handlujących prasą na obszarze, który chcecie objąć Waszą akcją. Powinny tam znaleźć się: nazwa sklepu, adres, telefon, branża (np. kiosk, spożywczy, stacja benzynowa), oraz informacja czy pornografia jest czy jej brak w sprzedaży przed rozpoczęciem akcji. Pozostawcie rubrykę, w której potem wpisze się, czy sklep po otrzymaniu apelu usunął pornografię ze sprzedaży.

5. Skopiujcie list z podpisami (bez adresów) zepnijcie je i wraz z plakatem: „Sklep przyjazny rodzinie – bez pornografii” wręczcie właścicielom wszystkich sklepów handlujących porno-prasą w miejscowości. Podobne listy przekażcie instytucjom lub osobom, które chcecie powiadomić.

6. Dajcie właścicielom sklepów miesiąc na podjęcie decyzji. Jeśli pornografii do tego czasu nie usuną, ogłoście listę sklepów objętych Waszym bojkotem prasy. Najlepiej zrobić to przez ponowne pismo do ludzi, którzy podpisali list, dołączając listę z pkt. 4. Warto im przy tym dać szerszą informację o rozwoju akcji, na przykład o tym, jak wiele osób złożyło swoje podpisy i które sklepy zareagowały na akcję pozytywnie.

7. Sklepy, które zdecydowały się usunąć pornografię ze swoich półek obserwujcie i wspierajcie – pornografia lubi wracać.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content