Polscy biskupi: objawienia w Fatimie są stale aktualne

Aktualizacja: 2017-05-13 12:18 pm

Na aktualność objawień fatimskich zwracają uwagę polscy biskupi w liście pasterskim z okazji 100-tnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Wzywają, by ten kto pragnie przyjąć orędzie fatimskie, nie lękał się wstąpić na drogę ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących. 

W dokumencie biskupi podkreślają, że orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. Wzywają także wiernych do podjęcia orędzia Matki Bożej. Mówi ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. 

„Oczy całego świata w tych dniach są zwrócone na Fatimę. Biskupi polscy w specjalnym liście podkreślają, że objawienia fatimskie należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Księża biskupi zachęcają do obchodzenia pięciu pierwszych sobót miesiąca i do modlitwy różańcowej, o co prosiła Matka Boża w Fatimie” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik.

6 czerwca biskupi polscy dokonają odnowienia Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystość będzie miała miejsce w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. 

R. Łączny, KAI/ rv

Za: Radio Watykańskie (13/05/2017)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Pełna zgoda: Orędzie Fatimskie jest nadal aktualne, nawet wbrew temu co duet Jan Paweł II-kard. Ratzinger zawarł w tekście interpretacyjnym do “odtajnionej” tzw. III Tajemnicy Fatimskiej, co miało miejsce 26 czerwca 2000 roku, gdzie Komentarz Teologiczny stwierdza, iż opisuje ona wydarzenia z zamkniętgo rozdziału przeszłości.

Pomijając jednak te modernistyczne interpretacje, należy zadać pytanie: jeśli aktualność objawień fatimskich wiąże wiernych do wypełnienia wskazań Matki Bożej – co jest oczywiste –  to czy również Jej wyraźne żądania wiążą i dotyczą także Papieża? Moderniści stwierdzą wykrętnie, że nie, że Jan Paweł II już “wypełnił” te żądania, rzekomo konsekrując Rosję. No dobrze, przyjmijmy, że Jan Paweł II wypełnił te żądania i rzeczywiście dokonał wymaganej konsekracji Rosji. Przyjmując jednak tę tezę dochodzimy do sprzecznej konkluzji, bowiem Matka Boża obiecała, że po spełnieniu swych żądań zapanuje pokój na świecie. Czy mamy pokój na świecie? Niech każdy sam odpowie na to pytanie, ergo logicznie dowiedzie kto tu błądzi i kto kogo oszukuje: czy Matka Boża, czy też modernistyczne posoborowe gremium rządzące Kościołem i oszukujące siebie, wiernych i Boga. Moderniści wskażą na Matkę Bożą, oczywiście nie wprost, ale wypaczając Jej żądania i Przesłanie.

 


 

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=95671 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]