Ukraińska Cerkiew i piewcy UPA razem. Chcą zjednoczyć wszystkie „etnograficznie ukraińskie” ziemie

Aktualizacja: 2017-05-11 11:28 am

Przedstawiciele władz ukraińskiego skrajnie nacjonalistycznego Prawego Sektora oraz Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Kijowskiego Patriarchatu podpisali porozumienie o „współpracy i współdziałaniu”. Strategicznym celem współpracy ma być m.in. stworzenie „Ukraińskiego Niepodległego Zjednoczonego Państwa”, które w ideologii ukraińskich nacjonalistów obejmuje też południowo – wschodnie tereny obecnej Rzeczypospolitej

Podczas uroczystego podpisania dokumentu, cementującego już wcześniejszą współpracę obu  organizacji, Ukraińska Cerkiew była reprezentowana przez przewodniczącego synodalnego zarządu duchowieństwa wojskowego UKP KP, metropolitę czerkaskiego i czehryńskiego Joana (Jaremenkę), a Prawy Sektor reprezentował szef centralnego sztabu PS Wasyl Łabajczuk.

„Strategicznymi kierunkami współpracy jest stworzenie Ukraińskiego Niepodległego Zjednoczonego Państwa oraz Jednego Miejscowego Kościoła” – napisano w parafowanym dokumencie. Kontrowersje budzi fakt, iż podana w porozumieniu nazwa Ukraińskie Niepodległe Zjednoczone Państwo (Ukrajinśka Samostijna Soborna Derżawa, USSD) to w ideologii ukraińskiego nacjonalizmu państwo obejmujące wszystkie „etnograficznie ukraińskie” ziemie, w tym należące obecnie do innych państw, np. Polski.

Kolejne punkty podpisanej przez obie strony umowy, o której informacje Prawy Sektor podał na swojej stronie, dotyczą kwestii zobowiązania się do obrony chrześcijańskich i tradycyjnych wartości „propagowanie chrześcijańskich prawd wiary, sprzyjanie prawosławnej obrzędowości w społeczeństwie, wspólne przeciwstawianie się zgubnym materialistycznym i liberalnym wpływom, wspieranie zdrowego trybu życia ukraińskich dzieci i młodzieży, wpływanie na tworzenie godnego systemu oświaty na Ukrainie, przeciwdziałanie LGBT i obrona tradycyjnych rodzinnych wartości – napisano w porozumieniu.

Ścisła współpraca pomiędzy Prawym Sektorem a Ukraińską Cerkwią według przyjętego dokumentu, ma być oparta na „zasadach wzajemnej pomocy, wzajemnych interesów i orientacji na trwałą współpracę” – czytamy w treści porozumienia. Prawy Sektor wyraził nadzieję, że podpisanie umowy będzie początkiem nowego etapu w stosunkach Cerkwi i nacjonalistycznego ruchu. Wezwał duchownych UKP KP do włączania się do współpracy i wstępowania do frontowych i tyłowych oddziałów Prawego Sektora w celu pełnienia służby kapelańskiej.

Ukraiński Kościół Prawosławny Kijowskiego Patriarchatu  to prawdopodobnie największa pod względem liczby wiernych Cerkiew prawosławna na Ukrainie i jednocześnie największa wspólnota religijna Ukrainy. Należy do niej około 10 mln Ukraińców. Drugim dużą wspólnotą prawosławną na Ukrainie jest Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego. 

Prawy Sektor to ukraińska partia polityczna zrzeszająca skrajnych nacjonalistów. Jej członkowie kultywują tradycję UPA i OUN, które są odpowiedzialne za ludobójstwo popełnione na Polkach, Żydach i samych Ukraińcach. Prawy Sektor jako patronów swojej organizacji obrał przywódców UPA i OUN – m.in. Stepana Banderę i Romana Szuchewycza. Prawy Sektor w marcu br. zawarł porozumienie programowe z innymi partiami nacjonalistycznymi Nacjonalnym Korpusem i Svobodą, z którymi zamierzają stratować w koalicji w wyborach parlamentarnych w roku 2019. 

Źródło- Kresy.pl

Adam Białous

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Anna
Dorzucić trzeba naszych hierarchów, którzy nie widzą różnicy pomiędzy polskim nacjonalizmem chrześcijańskim, a ukraińskim barbarzyństwem.JE wydali kompromitujący list o patriotyzmie, kompromitujący i nie pozostawiający żadnych złudzeń co do woli ich twórców…

mucha86
@mf ukry do etnicznych ziem zaliczają nawet kraków, a minister infrastruktury domaga się od rosji kubania. całkiem pogięło ich spaczone umysły

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=95608 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]