Aktualizacja strony została wstrzymana

Kardynał Burke w Licheniu: intronizujcie wizerunek Serca Jezusa w swoich domach!

Amerykański kardynał Raymond Leo Burke odprawił w piątek Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim w bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Tego samego dnia odbyła się także promocja książki hierarchy – „Rytuał oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa”.

Kardynał Burke gości w Polsce w związku z rekolekcjami dla kapłanów, które w mijającym tygodniu odprawił w Licheniu. Msza święta sprawowana w tradycyjnym rycie rzymskim była ukoronowaniem tych dni duchowej odnowy księży, którzy z całej Polski (oraz spoza jej granic) przybyli do maryjnego sanktuarium.

Wiele osób przybyło także na promocję wydanej przez Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu książki księdza kardynała, zatytułowanej: „Rytuał oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa”. Kardynał Raymond Burke w niezwykle przystępny sposób zachęca w niej katolików do oddania się Najświętszemu Sercu, podając bardzo praktyczne instrukcje, w jaki sposób przygotować samego siebie się do uroczystej intronizacji, ale także jak przygotować do tego aktu dom i rodzinę. Udziela bardzo użytecznych wskazówek, z listą odpowiednich na tą okazję modlitw włącznie.

Podczas spotkania, na którym prezentowano książkę, kardynał Burke ubolewał, że kult Najświętszego Serca Pana Jezusa nie jest dziś już tak szeroko rozpowszechniony, jak kilkadziesiąt lat temu. Podkreślił, że w naszych czasach wiele aktów zewnętrznej pobożności jest krytykowanych, jakby były czynione „na pokaz”, lub w sprzeczności z koniecznością wewnętrznego nawrócenia. Hierarcha wskazał jednak, powołując się między innymi na świętego Jana Pawła II, że nie ma żadnej sprzeczności między wewnętrznymi a zewnętrznymi wyrazami wiary, a wręcz przeciwnie – te zewnętrzne budują bardzo głęboką pobożność w rodzinach.

Według księdza kardynała jednym z głównych zadań biskupów powinno być właśnie promowanie pobożności u wiernych, także jej zewnętrznych wyrazów. Zachęca więc katolików, do powrotu do tradycyjnych form wyrażania swej wiary, jak choćby zapalanie gromnic w czasie burzy, czy wykonywania znaku krzyża rozpoczynając różne czynności.

Kardynał przytoczył również przykłady niezwykłych zdarzeń, których uczestnikami były osoby, które dokonały aktu intronizacji wizerunku Najświętszego Serca – od natychmiastowego odnalezienia spokoju przez osoby w stanie agonii, przez nagłe pogłębienie pobożności i uświadomienie sobie potrzeby większej życzliwości wobec bliźnich, aż po uspokojenie się wiecznie sprawiających kłopoty dzieci.

Amerykański hierarcha podkreśla, że nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest najskuteczniejszym sposobem życia w świadomości stałej obecności Chrystusa, którego przyjmujemy w Komunii Świętej. Polega ono na żarliwej miłości do Jezusa w Eucharystii oraz smutku z powodu nieokazywania mu należnej czci. Zawiera bowiem akty wynagrodzenia za pogardę zniewagi wobec Chrystusa. Kardynał Burke zachęca więc wszystkich katolików, by oddawali się Najświętszemu Sercu, ale także by dokonywali aktów intronizacji w swoich domach, w parafiach, w szkołach i wszystkich instytucjach, w których jest to tylko możliwe.

kra

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-04-28)

 


 

Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej kard.Burke – 28 IV AD 2017

 

 

za: https://www.facebook.com/photo.php(…)

Za: Katolik Tradycji (1 maja 2017)

 


 

Skip to content