Aktualizacja strony została wstrzymana

Filipiny: uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny świętem narodowym

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypadająca 8 grudnia, będzie od tego roku świętem narodowym na Filipinach, będących najbardziej katolickim państwem Azji. Izba Niższa tamtejszego parlamentu przegłosowała na wniosek posła Rodolfo Farinasa, odpowiednią uchwałę w tej sprawie.

Poseł Rodolfo Farinas uzasadnił swą propozycję tym, że wspomniana uroczystość jest jednym z najważniejszych i najbardziej szanowanych świąt na Filipinach i 8 grudnia każdego roku, ulice Manili przemierza wielka procesja, której uczestnicy niosą liczne wizerunki Matki Bożej.

Farinas zwrócił również uwagę, że jeden z trzech statków, którymi przypłynęli na wyspy pierwsi Europejczycy, ku czci Niepokalanego Poczęcia nosił nazwę „Concepción”. – Zanim jeszcze nasz kraj został nazwany Filipinami, a nawet jeszcze przed rozpoczęciem głoszenia imienia Chrystusa na tych ziemiach, zetknięto się już tutaj z imieniem Maryi w postaci Jej tytułu Niepokalanie Poczętej – oświadczył parlamentarzysta. 

Dzień 8 grudnia ogłosił jako święto obowiązkowe dla katolików na całym świecie papież Klemens XI w 1708 dla uczczenia „świętości i czystości Najświętszej Maryi Panny”. Z kolei papież Pius XII listem apostolskim „Impositi Nobis” z 12 września 1942 ogłosił Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą jak „główną Patronkę Filipin”.

Źródło: KAI

WMa

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-03-31) | http://www.pch24.pl/filipiny--uroczystosc-niepokalanego-poczecia-najswietszej-maryi-panny-swietem-narodowym,50612,i.html

Skip to content