Filipiny: uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny świętem narodowym

Aktualizacja: 2017-04-1 6:05 pm

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypadająca 8 grudnia, będzie od tego roku świętem narodowym na Filipinach, będących najbardziej katolickim państwem Azji. Izba Niższa tamtejszego parlamentu przegłosowała na wniosek posła Rodolfo Farinasa, odpowiednią uchwałę w tej sprawie.

Poseł Rodolfo Farinas uzasadnił swą propozycję tym, że wspomniana uroczystość jest jednym z najważniejszych i najbardziej szanowanych świąt na Filipinach i 8 grudnia każdego roku, ulice Manili przemierza wielka procesja, której uczestnicy niosą liczne wizerunki Matki Bożej.

Farinas zwrócił również uwagę, że jeden z trzech statków, którymi przypłynęli na wyspy pierwsi Europejczycy, ku czci Niepokalanego Poczęcia nosił nazwę „Concepción”. – Zanim jeszcze nasz kraj został nazwany Filipinami, a nawet jeszcze przed rozpoczęciem głoszenia imienia Chrystusa na tych ziemiach, zetknięto się już tutaj z imieniem Maryi w postaci Jej tytułu Niepokalanie Poczętej – oświadczył parlamentarzysta. 

Dzień 8 grudnia ogłosił jako święto obowiązkowe dla katolików na całym świecie papież Klemens XI w 1708 dla uczczenia „świętości i czystości Najświętszej Maryi Panny”. Z kolei papież Pius XII listem apostolskim „Impositi Nobis” z 12 września 1942 ogłosił Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą jak „główną Patronkę Filipin”.

Źródło: KAI

WMa

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=94852 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]