Aktualizacja strony została wstrzymana

Abp Byrnes dyscyplinuje Neokatechumenat i wzywa do większej troski o liturgię

Arcybiskup koadiutor archidiecezji Agaña (wyspa Guam) ks. Michael Byrnes – zaniepokojony praktykami Neokatechumenatu – napisał list duszpasterski. Przestrzegł w nim przed „coraz większym podziałem” i wezwał ruch do odprawiania Mszy przy konsekrowanym ołtarzu oraz natychmiastowego konsumowania Komunii świętej.

Hierarcha nakazał wspólnocie Drogi Neokatechumenalnej w Guam, by przynajmniej przez rok wstrzymała się od przyjmowania nowych członków do grup parafialnych w celu uzdrowienia sytuacji w archidiecezji.

Arcybiskup Byrnes powoływał się na „rosnące poczucie niepokoju dotyczące mnożenia małych wspólnot w niektórych parafiach oraz pogłębiające się różnice w sposobie odprawiania Mszy Świętej wśród małych wspólnot Drogi Neokatechumenalnej”.

Ruch musi odprawiać Mszę świętą przy konsekrowanym ołtarzu, a członkowie zgromadzenia, którzy przyjmują Najświętszy Sakrament, muszą Go konsumować zaraz po podaniu – zaznaczył duchowny w liście z 15 marca.

Droga Neokatechumenalna jest nowym ruchem kościelnym powstałym po Soborze Watykańskim II w hiszpańskich slumsach. Z założenia ma prowadzić do pogłębienia wiary w oparciu o trzy filary: słowo Boże, zaangażowanie w liturgię i budowanie wspólnoty. Koncentruje się na formowaniu dorosłych w małych grupach parafialnych. Neokatechumenat zorganizowany jest w szereg etapów wtajemniczenia rozłożonych na lata, które wymagają coraz większego zaangażowania. Ruch rozwija specyficzne formy celebracji liturgii, dopuszczając się licznych nadużyć. Szacuje się, że Neokatechumenat skupia około 1 miliona członków w 40 tys. parafii na świecie.

Abp Byrnes mianowany w październiku 2016 r. zastąpił w Guam arcybiskupa Anthony Sablana Apurona, który w czerwcu 2016 r. ustąpił z powodu zarzutów o molestowane seksualnie dzieci.

Hierarcha napisał, że „W październiku 2016 r. papież Franciszek zwrócił się do mnie w szczególny sposób, aby doprowadzić do uzdrowienia sytuacji w podzielonej archidiecezji Agaña”.

„Zdaję sobie sprawę, że wiele czynników przyczyniło się do podziałów. Nie potrafię poradzić sobie z nimi od razu, dlatego to, co poniżej przedstawiam, stanowi początek”.

Przedstawił swoje decyzje dotyczące Drogi Neokatechumenalnej „w kontekście duszpasterskiej przemiany powierzonej mu przez Ojca Świętego”.

Neokatechumenat, który jest aktywny w działalności misyjnej na całym świecie, powoduje kontrowersje niemal w każdym miejscu, gdzie się pojawia. Przez lata działalność ruchu była zakazana w Japonii, na Filipinach, w Nepalu, a także w wielu diecezjach Europy i Ameryki Północnej.

Abp Byrnes wyznaczył delegata kapłana, który ma dokonać przeglądu katechizmu Drogi Neokatechumenalnej. Ma on się upewnić, że katechezy formacyjne w ramach tej wspólnoty są właściwe.

Delegat ma również uregulować „liturgię Drogi Neokatechumenalnej”, by była ona „przejrzysta” i nie powodowała podziałów. „Im szybciej doprowadzimy do jedności i powszechnie przestrzegać się będzie w archidiecezji uniwersalnych norm ustanowionych przez Kościół, a określających zasady celebrowania Mszy Świętej, tym prędzej znajdziemy się na drodze prowadzącej do pogodzenia ze sobą i uzdrowienia naszej podzielonej diecezji” – podkreślił duchowny.

Ponieważ Droga Neokatechumenalna gromadzi się na wieczornej Mszy Świętej w sobotę, arcybiskup koadiutor nakazał, by wszystkie Msze w sobotnie wieczory odbywały się przy ołtarzu konsekrowanym.

Zaznaczył także, że jeśli „Msza neokatechumenalna” jest jedną z regularnie zaplanowanych Mszy parafialnych, to o jej specjalnym charakterze należy poinformować w biuletynie parafialnym. Hierarcha dodał, że lokalni proboszczowie powinni decydować kiedy i jak często mają się odbywać „Msze neokatechumenalne”.

Abp Byrnes stwierdził także, że zgodnie z ogólną instrukcją Mszału Rzymskiego celebrans musi spożywać Ciało i Krew Chrystusa podczas Mszy Świętej przed rozprowadzeniem jej wśród wiernych. Eucharystia ma być natychmiast konsumowana. Nowe wytyczne obowiązywać będą od 26 marca.

Źródło: cruxnow.com.,

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-03-23) | http://www.pch24.pl/abp-byrnes-w-guam-dyscyplinuje-neokatechumenat-i-wzywa-do-wiekszej-troski-o-liturgie,50362,i.html

Skip to content