Ukraina: Polacy są szczęśliwi bo odzyskali kościół. Państwu służył jako budynek dla bydła

Aktualizacja: 2017-03-3 10:23 am

Dzięki wieloletnim staraniom prowadzonym przez ks.  Piotra Smolkę i parafian Kościół Katolicki odzyskał świątynię pw. św. Stanisława Kostki w Ciemierzyńcach koło Dunajowa w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Po przeprowadzeniu prac porządkowych wewnątrz świątyni, gdyż od czasu jej przejęcia przez państwo służyła ona jako obora, już odprawiane są tam Msze św., ku wielkiej radości żyjących na tym terenie Polaków.

Intensywne starania o odzyskanie kościoła (około 10 lat) czynił ks. Piotr Smolka, proboszcz parafii w Przemyślanach na Ukrainie. Jest on salezjaninem, który w tej parafii pracuje już 24 lata. Odzyskana przez parafię w Przemyślanach świątynia w  Ciemierzyńcach jest wiekowa i posiada piękną architekturę. Niestety przez lata pozostawania w posiadaniu państwa, została zdemolowana, gdyż najpierw trzymano w niej owce i barany, a później krowy. W nie lepszym stanie jest przykościelny cmentarz, gdyż tam, wśród nagrobków, wypasano bydło. Po wojnie większość zamieszkujących w Ciemierzyńcach Polaków, ci którzy przeżyli rzeź wołyńską, wyjechało na Dolny Śląsk i Opolszczyznę.

Obecnie jest tu ich jedynie garstka, lecz kościół będzie służył również  wiernym zamieszkałym na terenie kilku okolicznych wsi m.in. Dunajowa i Kuternogi. Odzyskany kościół jest bardzo ważny dla Polaków z Ciemierzenic i okolicznych wsi, gdyż dotąd nie mieli oni swojej świątyni. Do tego musieli, z bólem serca, patrzeć, jak ich kościół jest rujnowany i profanowany. Obecnie trwa już zbiórka na remont świątyni. Wnętrze zostało wstępnie uporządkowane. Prace porządkowe mają również miejsce na cmentarzu, gdzie woluntariusze pracują w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Wraz z bliskim nadejściem wiosny do Ciemieńrzyc wraca życie duchowe, promieniujące już ze świątyni pw. św. Stanisława Kostki, w której po kilkudziesięciu latach, znów kapłan odprawia Mszę Świętą.

Źródło: kresy.pl, wiara.pl

Adam Białous

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=94214 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]