Aktualizacja strony została wstrzymana

Sejm ułatwił procedurę orzekania o śmierci mózgu. Wbrew argumentom świata nauki

Wbrew panującym na świece tendencjom i coraz poważniejszym wątpliwościom medycznym na temat sposobu stwierdzenia tzw. śmierci mózgowej, Sejm ułatwił procedurę umożliwiającą pobranie narządów do transplantacji. W Polsce teraz wystarczy już tylko dwuosobowa komisja lekarska.

Swoje zastrzeżenia do uchwalonych przez Sejm zmian w orzekaniu o śmierci mózgu, umożliwiającej pobranie narządów do transplantacji, zgłosił Instytut Ordo Iuris. Sprawa zawisła na forum sejmowej Komisji Zdrowia, ale posłowie zdecydowali, wbrew sugestiom, ułatwić procedurę.

Tymczasem już samo upoważnienie Ministra Zdrowia do określenia w formie obwieszczenia sposobów i kryteriów stwierdzenia śmierci mózgu oraz nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów budzi wątpliwości prawne. Już wcześniej w tej sprawie interweniowała prof. Irena Lipowicz jeszcze jako Rzecznik Praw Obywatelskich, a także – w roku ubiegłym – sprawę podnosił Rzecznik Praw Pacjenta. Wszyscy wskazywali na niekonstytucyjność takiego rozwiązania.

Kolejną kwestią podnoszoną przez Instytut jest zmiana procedury stwierdzania śmierci mózgu. „Trudno znaleźć uzasadnienie dla zmniejszenia składu komisji z 3 lekarzy posiadających specjalizację, w tym co najmniej jednego specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz jednego specjalisty w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii do 2 lekarzy specjalistów posiadających II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej lub neurochirurgii” – ocenił Ordo Iuris.

Jak wskazał Instytut, na Uniwersytecie Harvarda, gdzie wypracowano kryteria tzw. śmierci mózgu, coraz częściej podnosi się wątpliwości natury medycznej (nie etycznej), co do zasadności stosowania tych kryteriów. „Co więcej, w rozwiązaniach normatywnych szeregu państw (m.in. w Niemczech) istnieje wymóg, aby lekarze stwierdzający śmierć mózgu posiadali kwalifikacje w postaci kilkuletniego doświadczenia w obchodzeniu się z uszkodzeniami ludzkiego mózgu, a w niektórych (m.in. w Australii) przewiduje się dwie serie badań przeprowadzanych przez dwóch różnych lekarzy” – zaznaczyli eksperci.

Zdaniem Ordo Iuris, w tej sytuacji „redukcja składu komisji orzekającej w oparciu o podważane w literaturze specjalistycznej kryteria, wydaje się być dalece wątpliwa i rodzi uzasadnione obawy co do tego, czy przyjęte przepisy w wystarczający sposób zapewniają poszanowanie praw pacjenta”. Zdaniem ekspertów, należy również żywić obawę, czy „dokonane przez Sejm ograniczenie poziomu gwarancji praw pacjenta nie będzie generowało konfliktów w sferze deontologii zawodu lekarza, jak i potencjalnych konsekwencji prawnych”.

Źródło: Ordo Iuris

MA

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-02-24) | http://www.pch24.pl/sejm-ulatwil-procedure-orzekania-o-smierci-mozgu--wbrew-argumentom-swiata-nauki,49722,i.html

Skip to content