Aktualizacja strony została wstrzymana

Kard. Rigali z Filadelfii wprowadza Tabernakulum z powrotem na właściwe – centralne – miejsce w kościele

W swoim pierwszym liście pasterskim po objęciu Archidiecezji Filadelfii w październiku 2003 roku, kardynał Justin Francis Rigali wezwał księży by oddanie się Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Eucharystii stało się najważniejszym ich celem i aby ich postawa stanowiła dla wiernych przykład takiego oddania się. Kardynał Justin Rigali wspierał odtworzenie w swojej diecezji zanikających praktyk adoracji Najświętszego Sakramentu, w tym adoracji 40-godzinnych i w liście przypominał, że „Wyznajemy prawdziwą obecność Naszego Pana w Najświętszym Sakramencie […] Proszę całą Archidiecezję Filadelfii aby uczyniono wszystko co możliwe by promować i poszerzać praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu […] Mam nadzieję, że cała praca Archidiecezji i wszystkich ludzi w niej żyjących będzie ożywiona przez nowy przypływ praktyk oddania się i adoracji Eucharysti.”

W ślad za słowami poszly bardzo konkrente działania, w tym niedawne ważne wydarzenie w katedrze filadelfijskiej. W niedzielę, 4 marca br. w katedrze św. Piotra i Pawła odbyła się ceremonia uroczystego przeniesienia Tabernakulum z bocznej nawy z powrotem na centralne miejsce kościoła. Uroczystości przewodniczył kardynał Rigali, dając tym samym przykład wszystkim księżom i wskazując, że Tabernakulum powinno być umieszczone za głównym ołtarzem, w centralnym optycznie miejscu kościoła. Po wprowadzeniu Eucharystii do nowo przygotowanego Taberankulum, kard. Rigali powiedział, że: „Nasze serca wypełniły się radością z możliwości przeżywania tego wielkiego wydarzenia […] Oddajemy cześć Chrystusowi realnie obecnemu w Eucharystii, którego umieściliśmy na tronie w tym pięknym nowym Tabernakulum – co jest wyznaniem naszej świętej wiary katolickiej.”

Ołtarz przed przeniesieniem Tabernakulum (obrazek na górze po lewej stronie) i po przeniesieniu.
Msza Novus Ordo odprawiana po łacinie

Piękne, obszerne Taberankulum wykonane zostało z włoskiego marmuru pobranego z Pietrasanta, tego samego z którego wykonana została przed pięćdziesięciu laty pozostała część głównego ołtarza. Zdobienia nad ołtarzem wykonane są z białego złota i wiernie oddają styl stosowany w XIX wieku. Rektor katedry Monsignor Michael T. McCulken wzruszony wyznał, że „Wygląda tak jakby stało w tym samym miejscu przez cały czas. Restauracja i dopasowanie Tabernakulum do centralnego miejsca ołtarza jest przepiękne. Miejmy nadzieję, że poprzez to piękno wzmocni się nasza miłość do Chrystusa i umocnią pobożne adoracje Eucharystii.”

Kardynał Rigali wielokrotnie zaznaczał, że centralnym miejscem w kościele powinno być Taberankulum i specjalnie sprzeciwiał się umieszczaniu w tym miejscu foteli celebransa.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Pierwszy krok zrobiony i tylko cieszyć się z tak wspaniałych inicjatyw. Może fala prawdziwie katolickiego myślenia pozwoli wkrótce na drugi krok i usunięcie tego stołu, który umieszczony został w kościołach przed prawdziwym ołtarzem (albo zupełnie zamiast). Tak, najwyższy czas na usunięcie tych wszystkich ohydnych skrzynek w modernistycznych kościołach uzurpujących sobie miano Tabernakulum i zastąpienie ich prawdziwym domem godnym Chrystusa. Pora na odcięcie się od schedy po pontyfikacie Jana Pawła II, który przez tyle lat nie tylko nie reagował – ani razu! – na wtłaczanie do kościołów takich szkaradztw, ale i sam je chwalił, podziwiał i błogosławił.

To wszystko jest konieczne by wreszcie odtworzyć prawdziwy katolicyzm, nieskażony modernizmem („stekiem wszystkich herezji”) i przywrócić tradycyjną Mszę Świętą. Bo zgubne nurty w Kościele – również te janopawłowe – mijają, a Tradycja z Mszą Świętą Wszechczasów będzie trwała.

Może po czterdziestu-kilku latach obłędnego eksperymentu w Kościele przychodzi pora na otrzeźwienie?

 

Skip to content