Rosja w tym roku spłaci ostatni dług z czasów ZSRR

Aktualizacja: 2017-02-20 9:04 am

Ostatnim wierzycielem z czasów ZSRR jest Bośnia i Hercegowina.

Jeszcze przed latem Rosja odda 125 milionów dolarów, należnych Bośni i Hercegowinie. Jak podaje dziennik Izwiestija powołujący się na źródło rządowe umowa w tej sprawie jest już przygotowana od strony technicznej. Płatność nastąpi w jednej transzy w ciągu 45 dni od daty podpisania porozumienia. Rosyjskie Ministerstwo Finansów podało, że zobowiązanie zostanie pokryte z budżetu przewidzianego na wydatki związane z spłatą zadłużeń. Resort poinformował o przygotowaniu na ten cel ponad 510 miliardów rubli.

W zeszłym tygodniu Kreml przekazał że zadłużenie w wysokości ponad 60 milionów dolarów umorzyła Macedonia. Jednocześnie podkreślono, że ostatnim zobowiązaniem jest dług wobec Bośni i Hercegowiny.

Spłata długów z czasów ZSRR nie oznacza jednak całkowitego braku zadłużenia. Według rządowych informacji zadłużenie zagraniczne Rosji, zaciągnięte po upadku Związku Radzieckiego, 1 października 2016 roku osiągnęło poziom 38,6 miliarda dolarów, a rosyjskich firm – 256 miliardów dolarów.

kresy.pl / wprost.pl

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=93897 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]