Aktualizacja strony została wstrzymana

Rosja w tym roku spłaci ostatni dług z czasów ZSRR

Ostatnim wierzycielem z czasów ZSRR jest Bośnia i Hercegowina.

Jeszcze przed latem Rosja odda 125 milionów dolarów, należnych Bośni i Hercegowinie. Jak podaje dziennik Izwiestija powołujący się na źródło rządowe umowa w tej sprawie jest już przygotowana od strony technicznej. Płatność nastąpi w jednej transzy w ciągu 45 dni od daty podpisania porozumienia. Rosyjskie Ministerstwo Finansów podało, że zobowiązanie zostanie pokryte z budżetu przewidzianego na wydatki związane z spłatą zadłużeń. Resort poinformował o przygotowaniu na ten cel ponad 510 miliardów rubli.

W zeszłym tygodniu Kreml przekazał że zadłużenie w wysokości ponad 60 milionów dolarów umorzyła Macedonia. Jednocześnie podkreślono, że ostatnim zobowiązaniem jest dług wobec Bośni i Hercegowiny.

Spłata długów z czasów ZSRR nie oznacza jednak całkowitego braku zadłużenia. Według rządowych informacji zadłużenie zagraniczne Rosji, zaciągnięte po upadku Związku Radzieckiego, 1 października 2016 roku osiągnęło poziom 38,6 miliarda dolarów, a rosyjskich firm – 256 miliardów dolarów.

kresy.pl / wprost.pl

Za: Kresy.pl (19 lutego 2017) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,gospodarka?zobacz/rosja-w-tym-roku-splaci-ostatni-dlug-z-czasow-zsrr

Skip to content