Aktualizacja strony została wstrzymana

Żydowscy ortodoksi – szpiegami. Izraelski wywiad szkoli chasydzkich Żydów

Izraelskie służby wywiadowcze prowadzą trening 30 nowych pracowników, którymi są ortodoksyjni chasydzcy Żydzi. Będą oni służyli w różnych jednostkach wywiadu, jakkolwiek oficjalnie stwierdza się, że „będą obsługiwali technologiczne i komputerowe dziedziny operacji wywiadowczych”.

Wysiłki izraelskiej armii  – określanej mianem „Izraelskich Sił Obronnych” (IDF) –  w rekrutacji ortodoksyjnych Żydów (Charedim), w ramach programu Bina Yeruka, spotkały się z uznaniem rabinicznego nadzoru Tzeirei Chabad, kierowanego przez chasydzkiego Żyda –  Rav Y. Aaronoff.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Yeshiva World News | http://www.theyeshivaworld.com/article.php?p=34501

Skip to content