Żydowscy ortodoksi – szpiegami. Izraelski wywiad szkoli chasydzkich Żydów

Aktualizacja: 2009-05-19 11:20 am

Izraelskie służby wywiadowcze prowadzą trening 30 nowych pracowników, którymi są ortodoksyjni chasydzcy Żydzi. Będą oni służyli w różnych jednostkach wywiadu, jakkolwiek oficjalnie stwierdza się, że “będą obsługiwali technologiczne i komputerowe dziedziny operacji wywiadowczych”.

Wysiłki izraelskiej armii  – określanej mianem “Izraelskich Sił Obronnych” (IDF) –  w rekrutacji ortodoksyjnych Żydów (Charedim), w ramach programu Bina Yeruka, spotkały się z uznaniem rabinicznego nadzoru Tzeirei Chabad, kierowanego przez chasydzkiego Żyda –  Rav Y. Aaronoff.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie Yeshiva World News
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=9375 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]