Aktualizacja strony została wstrzymana

Chcą usunąć Biblię i krzyż. Hiszpańska lewica i liberałowie walczą w Senacie z symbolami religijnymi

Reprezentujące lewicę i nurt liberalny ugrupowania hiszpańskiego Senatu zgłosiły wniosek o usunięcie wszelkich symboli religijnych z izby parlamentu, a także zaapelowali o wprowadzenie zakazu wzywania imienia Boga w czasie przysięgi. W trakcie debaty w komisji ds. konstytucyjności hiszpańskiego Senatu tylko politycy rządzącej Partii Ludowej opowiedzieli się przeciwko propozycji lewicowo-liberalnych ugrupowań, na czele z socjalistami, Podemos, Lewicą Republikańską i tzw. Grupą Mieszaną.

Podczas dyskusji socjalista Antonio Julian Rodriguez stwierdził, że Biblia i krucyfiks, które obecne są w czasie ślubowań senatorów są zbędne w budynku Senatu. – Wystarczy już ich podczas ślubowań składanych przez premiera i rządowych ministrów – powiedział Rodriguez.

Z kolei senator Cristina Ayala zwróciła uwagę, że naciski lewicowych i liberalnych polityków w sprawie usunięcia symboli religijnych z sali Senatu są przejawem nietolerancji i braku szacunku dla przekonań obywateli. – Każda osoba pełniąca publiczny urząd ma prawo do ślubowania zgodnie ze swoimi wierzeniami, bez względu na to jaką religię wyznaje, chrześcijańską, muzułmańską, czy inną. W Hiszpanii nie ma żadnej oficjalnej religii, a państwo może utrzymywać stosunki ze wszystkimi związkami wyznaniowymi. Próba wprowadzenia zakazu ślubowania senatorów na bliskie im wartości jest poważnym naruszeniem praw człowieka – stwierdziła Ayala.

Ludowcy mają większość w hiszpańskim Senacie, liczącym 266 miejsc. Rządząca krajem partia posiada tam 149 reprezentantów.

KAI

luk

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-01-26) | http://www.pch24.pl/chca-usunac-biblie-i-krzyz--hiszpanska-lewica-i-liberalowie-walcza-w-senacie-z-symbolami-religijnymi,49012,i.html

Skip to content