Kard. Koch o reformacji: Luter nie chciał podziału Kościoła

Aktualizacja: 2017-01-18 10:32 pm

Do rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Franciszek nawiązał, pozdrawiając na dzisiejszej audiencji pielgrzymów niemieckojęzycznych. Przypomniał przy tym swoje spotkanie ekumeniczne w Lund podczas podróży do Szwecji. Miało ono na celu upamiętnienie 500-lecia reformacji. Obu tym wydarzeniom obszerny artykuł w noszącym datę 18 stycznia numerze dziennika L’Osservatore Romano poświęcił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Kard. Kurt Koch zauważa, że wspólne upamiętnienie 500-lecia reformacji przez Papieża i szefów Światowej Federacji Luterańskiej zostało przez wielu przyjęte z wdzięcznością, jednak spotkało się też z krytykami, i to po obu stronach. Niektórzy katolicy widzieli w tym „dryfowanie” katolicyzmu w stronę protestantyzmu, natomiast wśród luteranów były głosy o „zdradzie reformacji”. Szef watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu zwraca uwagę, że takie wspólne obchody tej rocznicy bez triumfalizmu, lecz w posłuszeństwie Słowu Bożemu, postulował już Benedykt XVI. Szwajcarski purpurat przypomina, że dziś, w epoce dialogu ekumenicznego i dzięki lepszej znajomości historycznej czasów reformacji trafniej możemy uchwycić znaczenie wystąpienia Lutra, który pragnął reformy Kościoła w duchu Ewangelii, a nie jego podziału, do którego doszło pod wpływem czynników politycznych. Odkrywamy obecnie zakorzenienie Lutra w myśli katolickiej, nie zaprzeczając przy tym cieniom jego życia i dzieła – pisze kard. Koch.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie (18/01/2017)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Polecamy – szczególnie kard. Kochowi i im podobnym – następujące teksty. Może zrozumieją jakie głupstwa plotą.

 


 

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=93086 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]