Róbta co chceta po hiszpańsku. Rząd Walencji wprowadza gender do… szkolnych toalet

Aktualizacja: 2016-12-28 10:45 am

Ubieraj się jak chcesz, zachowuj jak masz ochotę, używaj imiona jakie ci się podoba i… wchodź do toalety jaką uznasz za odpowiednią – tak można podsumować najnowsze zarządzenie, które będzie obowiązywało w publicznych szkołach w autonomicznym regionie Walencji, we wschodniej Hiszpanii.

We wtorek autonomiczny rząd Walencji wydał komunikat, w którym zobowiązano publiczne placówki edukacyjne do poszanowania praw uczniów transseksualnych. Lokalne władze nakazały szkołom udostępnienie dzieciom szatni i toalet według płci, z którą się identyfikują.

Urzędnicy w swym postępowym szale zdecydowali się także na zobligowanie szkół do uznawania

zadeklarowanych przez uczniów informacji o płci, z którą się identyfikują, a która jest inna od biologicznej.

Z przyjęciem tej dyrektywy wiążę się jej praktyczne rozwinięcie w postaci nakazania szkołom umożliwienia dzieciom transseksualnym korzystanie z właściwych dla nich toalet i szatni, a także poszanowania ich wyborów dotyczące fizycznego wizerunku, ubioru.

Szkoły zostały też zobowiązane do poszanowania imion transseksualnych uczniów i uczennic, które zadeklarują dyrekcji szkół. Imiona te mogą odbiegać zarówno od personaliów z dokumentu tożsamości dziecka, jak i jego płci biologicznej.

Składane przez transseksualnego ucznia deklaracje nie będą mogły być zmienione do czasu oficjalnej rejestracji w urzędzie gminy nowych personaliów osoby, a także jej zmienionej płci.

Wprowadzanie w życie zmian zwanych Prawem Tożsamości Płciowej będzie podlegać regularnej kontroli.

Źródło: wPolityce.pl

luk

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=92518 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]