Aktualizacja strony została wstrzymana

Róbta co chceta po hiszpańsku. Rząd Walencji wprowadza gender do… szkolnych toalet

Ubieraj się jak chcesz, zachowuj jak masz ochotę, używaj imiona jakie ci się podoba i… wchodź do toalety jaką uznasz za odpowiednią – tak można podsumować najnowsze zarządzenie, które będzie obowiązywało w publicznych szkołach w autonomicznym regionie Walencji, we wschodniej Hiszpanii.

We wtorek autonomiczny rząd Walencji wydał komunikat, w którym zobowiązano publiczne placówki edukacyjne do poszanowania praw uczniów transseksualnych. Lokalne władze nakazały szkołom udostępnienie dzieciom szatni i toalet według płci, z którą się identyfikują.

Urzędnicy w swym postępowym szale zdecydowali się także na zobligowanie szkół do uznawania

zadeklarowanych przez uczniów informacji o płci, z którą się identyfikują, a która jest inna od biologicznej.

Z przyjęciem tej dyrektywy wiążę się jej praktyczne rozwinięcie w postaci nakazania szkołom umożliwienia dzieciom transseksualnym korzystanie z właściwych dla nich toalet i szatni, a także poszanowania ich wyborów dotyczące fizycznego wizerunku, ubioru.

Szkoły zostały też zobowiązane do poszanowania imion transseksualnych uczniów i uczennic, które zadeklarują dyrekcji szkół. Imiona te mogą odbiegać zarówno od personaliów z dokumentu tożsamości dziecka, jak i jego płci biologicznej.

Składane przez transseksualnego ucznia deklaracje nie będą mogły być zmienione do czasu oficjalnej rejestracji w urzędzie gminy nowych personaliów osoby, a także jej zmienionej płci.

Wprowadzanie w życie zmian zwanych Prawem Tożsamości Płciowej będzie podlegać regularnej kontroli.

Źródło: wPolityce.pl

luk

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-12-28) | http://www.pch24.pl/robta-co-chceta-po-hiszpansku–rzad-walencji-wprowadza-gender-do—-szkolnych-toalet,48364,i.html