Wniosek do R. Sikorskiego o przywrócenie Jana Kobylańskiego na funkcję konsula honorowego w Urugwaju

Aktualizacja: 2009-05-11 10:21 am

Zwracam się z wnioskiem o przywrócenie p. Jana Kobylańskiego na funkcję konsula honorowego RP w Montevideo w Urugwaju.
Jan Kobylański, prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej, jest zasłużonym działaczem polonijnym o olbrzymich zasługach dla Polski i Polaków mieszkających w Ameryce Płd. Spełnia on kryteria wymagane od osób pełniących te obowiązki, a opisane w Ustawie o funkcjach konsulów RP z dn. 13 lutego 1984 r. oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie konsulów honorowych RP z dn. 7 grudnia 2006 r.
Zarzuty kierowane pod adresem Jana Kobylańskiego w niektórych mediach nie potwierdziły się. Osoby, które je formułowały same stoją przed obliczem sądu z zarzutem o fałszywe oskarżenia. Należy więc uznać, że podstawy do decyzji o odwołaniu Jana Kobylańskiego z funkcji konsula honorowego były nieprawdziwe a wątpliwości ostatecznie rozwiane.
Decyzja o ponownym powierzeniu Janowi Kobylańskiemu obowiązków konsula honorowego byłaby aktem pojednania między Polakami o różnych opcjach ideowo-politycznych i przyczyniłaby się do zakończenia konfliktu między służbami dyplomatycznymi RP podległymi MSZ a większością środowisk polonijnych w Ameryce Łacińskiej. Konflikt ten jest gorszący dla wizerunku Rzeczpospolitej oraz szkodliwy dla naszych interesów narodowych w tym regionie świata, którego znaczenie wzrasta w polityce międzynarodowej.
Z wyrazami szacunku

Bogusław Kowalski
członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP


Za: Myśl Polska
“B. Kowalski zwrócił się do R. Sikorskiego o przywrócenie Jana Kobylańskiego na funkcję konsula honorowego w Urugwaju”


Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=9246 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]