- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Anglia: Krytyka Izraela przestępstwem

13 grudnia na spotkaniu organizacji Konserwatywni Przyjaciele Izraela premier Theresa May ogłosiła oficjalne przyjęcie w Wielkiej Brytanii definicji „antysemityzmu” opracowanej przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (IHRA). Definicja ma być stosowana przez policję, uniwersytety, samorządy i inne instytucje publiczne.

Jako „współczesne przykłady antysemityzmu” definicja IHRA wskazuje „negowanie prawa narodu żydowskiego do samostanowienia, m.in. poprzez głoszenie, że istnienie Państwa Izrael jest wymuszone i rasistowskie”.

Podczas spotkania May powiedziała, że „Izrael gwarantuje prawa ludziom wszelkich wyznań, ras i orientacji seksualnych i chce zapewnić wszystkim ich rozwój”.

(Na podstawie alhourriah.org opracował A.D.)