Aktualizacja strony została wstrzymana

Abp Zollitsch: Kościół jest za nauczaniem religii islamskiej

Konferencja Biskupów Niemieckich po raz kolejny opowiedziała się za wprowadzeniem w szkołach tego kraju nauczania religii islamskiej. Kościoły są pozytywnie nastawione do takiego przedmiotu, zapewnił przewodniczący niemieckiego episkopatu, abp Robert Zollitsch 25 marca w Berlinie.

,,Nauka religii islamskiej musi być jednak prowadzona w języku niemieckim przez odpowiednio do tego przygotowanych nauczycieli” – powiedział abp Zollitsch na forum Kręgu kard. Höffnera frakcji CDU/CSU w Bundestagu. Jednocześnie, zdaniem arcybiskupa Fryburga, chrześcijanom powinno być zagwarantowane prawo do budowy kościołów oraz do wolności wyznania w krajach o przewadze wyznawców islamu.

Muzułmanie w Niemczech stoją w przededniu przyznania im statusu organizacji prawa publicznego. Zdaniem abp Zollitsch zanim to nastąpi, powinni ,,w sposób wyraźny” zdeklarować jakimi zasadami będą się kierować oraz o treściach wiary jakich będą nauczać. Pierwszym ważnym krokiem w kierunku uznania wspólnoty religijnej byłoby zaakceptowanie przez czołowe organizacje muzułmańskie ustawy zasadniczej (niemieckiej konstytucji) i jej głównych wartości.

Abp Zollitsch przyznał też, że muzułmanie powinni mieć prawo budowania meczetów w niemieckich miastach. Jego zdaniem zgody na budowę meczetów nie wolno łączyć z jednoczesnym domaganiem się zezwoleń na budowę chrześcijańskich świątyń w krajach muzułmańskich ,,Mimo to oczywiście domagamy się tej swobody w dialogu z muzułmanami i z władzami w krajach islamskich ” – stwierdził przewodniczący episkopatu Niemiec.


Za: Muzulmanie.com

.