Aktualizacja strony została wstrzymana

Strzeżcie dzieci przed pogańskim halloween

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami kolejnej próby wypromowania w Polsce, kraju o przeszło tysiącletnich tradycjach katolickich, pogańskiego zwyczaju Halloween. Wraz z tym „świętem”, pod pozorem żartu i zabawy lansowane są sprzeczne z naszą wiarą praktyki magiczne, wróżbiarskie i okultystyczne, przed którymi Kościół zawsze przestrzegał. 

Większość promotorów Halloween najmocniej koncentruje się – co znamienne – na dzieciach i młodzieży, czyli na osobach, które – ze względu na wiek i nieznajomość problematyki duchowych zagrożeń – chętniej przyjmują atrakcyjnie opakowaną, ale duchowo niebezpieczną ofertę Halloween. Tymczasem duszpasterze i egzorcyści przestrzegają, że zły duch nie żartuje. Warto przypomnieć o niebezpieczeństwach, jakie są z tym „świętem” związane i w porę zareagować wyrażając swój sprzeciw wobec prób wystawienia nas i naszych dzieci na duchowe zagrożenie. 

Tematowi Halloween poświęcone jest osobne hasło w Encyklopedii „Białych Plam” tom VI, s. 197 wydanej przez Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne – POLWEN, Radom 2002. Autorem hasła jest polski jezuita ks. Aleksander Posacki, znany autorytet w dziedzinie demonologii. Zwraca on uwagę na fakt, iż tradycja halloween przejęta została z kultów magicznych i satanistycznych. Przypomina: „ta pogańska tradycja została zawłaszczona przez satanistów, którzy Noc Halloween (z 31 października na 1 listopada) łączą z wieczorem tzw. czarnych mszy i orgii seksualnych, związanych z jednoczeniem się z demonami”.

Ksiądz Posacki przypomina, że: „wiąże się to także ze składaniem ofiar z ludzi w kulcie satanistycznym”. Tym, którzy widzą w Halloween tylko zabawę, wskazuje, iż „w tradycji amerykańskiej to wygląda pozornie niewinnie i wydaje się być jedynie zaspokojeniem potrzeby tajemniczości, czemu sprzyja m.in. przebieranie się za czarownicę, wampira, ducha czy diabła”. Autor podkreśla jednak, że „wszystkie te postaci w tradycji europejskiej związane są z osobą szatana”.

Innym aspektem jest „zainteresowanie rzeczami budzącymi lęk i grozę (zabawa w strachy); jest to jednak również okazja do chuligańskich ekscesów, podczas których (jakby zgodnie z naturą owego 'święta’) czyni się zło w postaci niszczenia samochodów, napadów na ludzi czy nawet morderstw”. Najgroźniejsze jednak wydaje się to, że, jak pisze ks. Posacki, Halloween może być formą inicjacji w świat okultystyczny czy demoniczny (…) bowiem naprowadza skojarzeniowo na wiele typów niebezpiecznych tradycji i wierzeń (np. wielowątkowe konotacje satanistyczne)”, a sprowadzanie obecnych w naszej kulturze uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego do tzw. święta zmarłych, połączone z propagowaniem Halloween może, zdaniem duchownego, niebezpiecznie kojarzyć te katolickie tradycje np. ze spirytyzmem. A ten jest nie do pogodzenia z wiarą Kościoła. Ks. Posacki przypomina, że również w Polsce Halloween obecny jest w domach kultury czy szkołach i często łączy się z propagowaniem okultyzmu (np. wróżbiarstwa).

Na niebezpieczeństwo coraz szerzej obchodzonego dnia Halloween zwracają w tym roku uwagę również polscy biskupi. Abp Dzięga przestrzegł przed imprezami szkolnymi i środowiskowymi, w tym balami i zabawami połączonymi z przebieraniem się dzieci i młodzieży za istoty ze świata ciemności, w tym za diabły, wampiry i demony. Ta niby-zabawa, kusząca również dzieci łatwym cukierkiem, niesie realną możliwość wielkiej duchowej szkody, wręcz zniszczenia życia duchowego. Pod niewinną nazwą „psikusów” wobec tych, którzy odmawiają współudziału w tej niby-zabawie, mogą się umacniać postawy szkodzenia drugiemu człowiekowi. Te złośliwości i perspektywę bezkarnego szkodzenia można już interpretować wprost jako oznakę postaw diabolicznych”. Metropolita przypomniał: „tzw. obchody Halloween są w naszym pokoleniu zwykłą, chociaż często subtelną, promocją pogaństwa, ze wszystkim, co niesie ze sobą tzw. kultura śmierci. Sięgają bowiem pogańskiego kultu celtyckiego boga śmierci. Jest to także cicha, ale realna promocja satanizmu”.

Przypomnijmy, jakie jest stanowisko Katechizmu Kościoła Katolickiego. W artykule 2116 KKK mówi: „Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, wywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie tajemnych mocy. Praktyki te są sprzeczne z czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu”. W artykule 2117 Katechizm mówi: „Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do opanowania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalna władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekania się do interwencji demonów.”

Warto więc, aby rodzice oraz dzieci uświadamiali sobie owe prawdy na temat Halloween i wpłynęli na szkoły oraz instytucje zajmujące się wychowaniem i edukacją, by zaprzestały one nachalnej propagandy niebezpiecznego zwyczaju.

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych Krucjata – Młodzi w Źyciu Publicznym apeluje do Rodziców, którzy nie chcą, aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach kultywujących święto Halloween, by wypełniali załączone oświadczenie i przekazali je dyrekcji szkoły oraz nauczycielom.

Arkadiusz Stelmach, kra

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-10-27) | http://www.pch24.pl/strzezcie-dzieci-przed-poganskim-halloween,7056,i.html