Aktualizacja strony została wstrzymana

Pomnik Lutra intronizowany w Watykanie

W dniu 13 października 2016 roku, Franciszek NIE powiedział nawet jednego słowa ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Zamiast tego, zdecydował się on na przyjecie tego właśnie dnia tysiąca luteranów w Auli Pawła VI w Watykanie.

Z okazji tej imprezki NAKAZAŁ on aby pomnik Marcina Lutra został wzniesiony na scenie, na honorowym miejscu, tak , żeby przewodniczył spotkaniu, (zdjęcia poniżej). Następnie otrzymał od luteran oprawiony egzemplarz 95 tez, z którymi to tezami Luter ZACZĄŁ swą protestancka rewoltę.

1 2

Podczas spotkania ów anty-papież miał na szyi DWIE wstęgi , jedną żółtą, symbolizująca papiestwo, a drugą jasno- niebieską, reprezentująca luteranizm.

Te dwie wstęgi były ze sobą powiązane, co miało oznaczać ZWIĄZEK, (unie) między Kościołem soborowym i protestanckimi heretykami.

Odnosząc się do heretyka Lutra, Bergoglio powiedział: „W Kościele największym reformatorami są święci, innymi słowy, mężczyźni i kobiety, którzy podążają za Słowem Pana i praktykują je. Jest to droga, którą musimy podjąć, bo ona reformuje Kościół i to są wielcy reformatorzy.

Oni może nie są teologami, może nie są uczonymi, mogą być pokornymi, ale dusze tych ludzi są przesiąknięta Ewangelią, są wypełnieni nią, i to oni są tymi, którzy z powodzeniem reformują Kościół. Zarówno w Kościołach luterańskich jak i katolickich są ŚWIECI, mężczyźni i kobiety o świętym sercu, którzy podążają za Ewangelią: oni są reformatorami Kościoła.”

Czyż nie są te słowa wypowiedziane w kontekście tej ceremonii uhonorowania Lutra, niejawna KANONIZACJA Lutra? Zastanawiamy się, co jeszcze jest przed nami… Nawet jeśli nie byłoby nic innego aby oskarżyć po-soborowy Kościół, czyż sama ta”š uroczystość’ nie jest wystarczającym dowodem na to, że ta sekta całkowicie PORZUCIŁA wiarę katolicka?

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A700-Luther.htm

Od tłumacza: Należy pamiętać, że wszelkie „kanonizacje ” czy ”šbłogosławieństwa” dokonywane przez apostackich anty-papieży z sekty Watykan-2, NIE SA WAŹNE!!! Tak zresztą jak większość innych rzeczy, które ta sekta głosi czy czyni.

Źaden obecny katolik nie może być w owej satanistycznej sekcie. Mówi o tym nawet Apokalipsa św. Jana; „I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: „Ludu mój, WYJDŹCIE Z NIEJ, byście NIE MIELI udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły – aż do nieba…..” (Ap 18:4).

Ojcowie Traditio

Tłumaczenie: Renata

Źródło: http://www.traditioninaction.org/bev/195bev09_30_2016.htm

Za: Wolna-Polska (Październik 20, 2016)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Oczywiście Tłumacz jest w błędzie dodając, że wszelkie kanonizacje dokonywane przez posoborowych papieży są nieważne. Przy takim poziomie rozumowania, tak święty ojciec Pio, jak i święty Maksymilian Kolbe, nie powinni być uznawani jako święci. Akty kanonizacyjne posoborowych papieży są ważne, chociaż historia i przyszli Papieże, którzy powrócą do Tradycji, z pewnością zaświadczą, że część z nich nie została dokonana w sposób tak rygorystycznie przestrzegany w przeszłości, ergo wznowione zostaną procesy podczas których ustalony będzie status wielu posoborowych świętych. No, ale na to trzeba poczekać do czasów kontrewolucji w Kościele.

 


 

.