Aktualizacja strony została wstrzymana

Ponad 80 osobistości podpisało Deklarację wierności nauczaniu Kościoła na temat rodziny. Możesz być wśród nich!

Deklaracja wierności niezmiennemu nauczaniu Kościoła od wtorku 27 września 2016 r. jest dostępna na stronie FilialAppeal.org. To ten sam adres WWW, gdzie w ubiegłym roku zebrano z całego świata blisko 900 tysięcy podpisów pod Synowską Prośbą do Papieża Franciszka. Nowa inicjatywa umożliwia podpisanie się pod uroczystą deklaracją, przypominającą tradycyjne, niezmienne nauczanie Stolicy Piotrowej w sprawach małżeństwa i rodziny.

Wśród osób, które jako pierwsze złożyły swój podpis pod Deklaracją, nie brakuje znamienitych postaci, w tym kardynałów, biskupów, kapłanów, wybitnych naukowców, liderów organizacji pro-rodzinnych i pro-life oraz ważnych osobistości życia społecznego.

Treść oświadczenia została przygotowana przez włoskie stowarzyszenie Supplica Filiale – tę samą organizację, która w zeszłym roku koordynowała zbiórkę prawie 900 tysięcy podpisów pod listem do Papieża Franciszka z prośbą o słowo wyjaśnienia w sprawie rozbieżności w nauczaniu Kościoła w kluczowych kwestiach moralności naturalnej i chrześcijańskiej, pojawiających się od czasu konsystorza z lutego 2014 roku.

W odpowiedzi na szerzące się wśród wiernych wątpliwości związane z dwoma ostatnimi synodami oraz ogłoszeniem adhortacji Amoris Laetitia, stowarzyszenie Supplica Filiale poczuwa się w obowiązku potwierdzenia odwiecznego nauczania Kościoła w sprawie małżeństwa i rodziny oraz dyscypliny duszpasterskiej, które będąc praktykowane od wieków, stały się podstawą cywilizacji chrześcijańskiej.

Silne poczucie obowiązku sygnatariuszy staje się jeszcze bardziej naglące w obliczu wzmożonego ataku na małżeństwo i rodzinę ze strony rewolucyjnych sił świeckich. Ataku, który nie znajduje żadnej bariery w katolickiej doktrynie i praktyce, przynajmniej w tej formie, jaka jest prezentowana opinii publicznej.

Deklaracja, której fundament stanowi krystaliczne i bezsporne nauczanie Kościoła, opiera się na 27 postulatach dotyczących niezmiennej doktryny i praktyki Kościoła. Do najważniejszych z nich należą wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, szacunek należny Najświętszemu Sakramentowi, niemożliwość przyjmowania Komunii Świętej w stanie grzechu śmiertelnego, warunki prawdziwego nawrócenia umożliwiające otrzymanie rozgrzeszenia, nacisk na przestrzeganie VI przekazania Bożego, zaprzestanie relatywizacji dobra i zła oraz szerzenia publicznego zgorszenia, jakie prowadzi lud Boży do grzechu.

W treści komunikatu znajdziemy liczne odniesienia i cytaty z encyklik papieskich: Leona XIII, Piusa XII, Pawła VI, Jana Pawła II oraz z dokumentów Soboru Watykańskiego II.

Deklaracja jest już dostępna w języku angielskim i włoskim. Wkrótce będzie także dostępna w języku francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim oraz polskim. Każdy kto chciałby przystąpić do tej szczytnej kampanii, może się pod nią podpisać na stronie internetowej www.filialappeal.org.

Karol Wolniakowski

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-09-29)

 


 

 


 

Skip to content