Ponad 80 osobistości podpisało Deklarację wierności nauczaniu Kościoła na temat rodziny. Możesz być wśród nich!

Aktualizacja: 2016-09-29 11:45 am

Deklaracja wierności niezmiennemu nauczaniu Kościoła od wtorku 27 września 2016 r. jest dostępna na stronie FilialAppeal.org. To ten sam adres WWW, gdzie w ubiegłym roku zebrano z całego świata blisko 900 tysięcy podpisów pod Synowską Prośbą do Papieża Franciszka. Nowa inicjatywa umożliwia podpisanie się pod uroczystą deklaracją, przypominającą tradycyjne, niezmienne nauczanie Stolicy Piotrowej w sprawach małżeństwa i rodziny.

Wśród osób, które jako pierwsze złożyły swój podpis pod Deklaracją, nie brakuje znamienitych postaci, w tym kardynałów, biskupów, kapłanów, wybitnych naukowców, liderów organizacji pro-rodzinnych i pro-life oraz ważnych osobistości życia społecznego.

Treść oświadczenia została przygotowana przez włoskie stowarzyszenie Supplica Filiale – tę samą organizację, która w zeszłym roku koordynowała zbiórkę prawie 900 tysięcy podpisów pod listem do Papieża Franciszka z prośbą o słowo wyjaśnienia w sprawie rozbieżności w nauczaniu Kościoła w kluczowych kwestiach moralności naturalnej i chrześcijańskiej, pojawiających się od czasu konsystorza z lutego 2014 roku.

W odpowiedzi na szerzące się wśród wiernych wątpliwości związane z dwoma ostatnimi synodami oraz ogłoszeniem adhortacji Amoris Laetitia, stowarzyszenie Supplica Filiale poczuwa się w obowiązku potwierdzenia odwiecznego nauczania Kościoła w sprawie małżeństwa i rodziny oraz dyscypliny duszpasterskiej, które będąc praktykowane od wieków, stały się podstawą cywilizacji chrześcijańskiej.

Silne poczucie obowiązku sygnatariuszy staje się jeszcze bardziej naglące w obliczu wzmożonego ataku na małżeństwo i rodzinę ze strony rewolucyjnych sił świeckich. Ataku, który nie znajduje żadnej bariery w katolickiej doktrynie i praktyce, przynajmniej w tej formie, jaka jest prezentowana opinii publicznej.

Deklaracja, której fundament stanowi krystaliczne i bezsporne nauczanie Kościoła, opiera się na 27 postulatach dotyczących niezmiennej doktryny i praktyki Kościoła. Do najważniejszych z nich należą wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, szacunek należny Najświętszemu Sakramentowi, niemożliwość przyjmowania Komunii Świętej w stanie grzechu śmiertelnego, warunki prawdziwego nawrócenia umożliwiające otrzymanie rozgrzeszenia, nacisk na przestrzeganie VI przekazania Bożego, zaprzestanie relatywizacji dobra i zła oraz szerzenia publicznego zgorszenia, jakie prowadzi lud Boży do grzechu.

W treści komunikatu znajdziemy liczne odniesienia i cytaty z encyklik papieskich: Leona XIII, Piusa XII, Pawła VI, Jana Pawła II oraz z dokumentów Soboru Watykańskiego II.

Deklaracja jest już dostępna w języku angielskim i włoskim. Wkrótce będzie także dostępna w języku francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim oraz polskim. Każdy kto chciałby przystąpić do tej szczytnej kampanii, może się pod nią podpisać na stronie internetowej www.filialappeal.org.

Karol Wolniakowski

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-09-29)

 


 

 


 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=90145 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]