Aktualizacja strony została wstrzymana

Ponad 500 katolickich naukowców w obronie encykliki „Humanae vitae” i za zakazem antykoncepcji

Ponad pięciuset uczonych katolickich z całego świata stwierdziło w specjalnej deklaracji odnośnie nauczania Kościoła dotyczącego daru seksualności, iż nauka zakazująca antykoncepcji jest „prawdziwa i uzasadniona z wielu powodów”.

„My, niżej podpisani uczeni katoliccy, utrzymujemy, że nauczanie Kościoła na temat antykoncepcji jest prawdziwe i uzasadnione na podstawie Pisma i rozumu. Uważamy, że nauczanie katolickie szanuje prawdziwą godność osoby ludzkiej i sprzyja szczęściu” – stwierdzili intelektualiści w odpowiedzi na akcję pseudokatolików, którzy na forum ONZ wezwali biskupów do zmiany „stanowiska Kościoła w sprawie antykoncepcji”.

Deklaracja zatytułowana „Potwierdzenie nauczania Kościoła katolickiego na temat daru seksualności” została upubliczniona 20 września podczas konferencji prasowej na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie.

To odpowiedź na oświadczenie wydane przez przeciwny nauczaniu Kościoła brytyjski Instytut Wijngaards, pod którym podpisało się 150 sygnatariuszy. Stwierdzili oni, że „Kościół nie ma podstaw do głoszenia nauczania przeciw antykoncepcji”, a stosowanie środków antykoncepcyjnych „jest czasem etycznym imperatywem” i „metody antykoncepcyjne prowadzące do aborcji są czasami dopuszczalne”. Pseudokatolicy wezwali Kościół na forum ONZ do zmiany stanowiska w tej sprawie i unieważnienia encykliki „Humanae vitae”.

Papież Paweł VI w encyklice „Humanae vitae” z 1968 r. potwierdził tradycyjną naukę Kościoła, zakazującą antykoncepcji, dopuszczając jedynie metody naturalnego planowania rodziny, polegające na wstrzymaniu się od pożycia w dni płodne kobiety.

„Oświadczenie Instytutu Wijngaards – czytamy w deklaracji pięciuset katolickich uczonych – przedstawia nieprawdziwie stanowisko Kościoła katolickiego. Wśród najbardziej błędnych wniosków wysuwanych przez jego sygnatariuszy jest to, że nauczanie Kościoła katolickiego w sprawie antykoncepcji nie znajduje uzasadnienia ani w Piśmie, ani w prawie naturalnym i że antykoncepcja jest niekompatybilna z zamysłem Boga wobec seksualności i małżeństwa”.

Ponad pięciuset uczonych podkreśliło, że liczne badania wokół nauczania Kościoła na temat antykoncepcji, analizy na temat negatywnego wpływu antykoncepcji na jednostki, relacje między parami i kulturę, nie tylko potwierdzają naukę zawartą w encyklice „Humanae vitae”, ale ukazują także, że była ona prorocza, przewidując wiele negatywnych skutków stosowania pigułek antykoncepcyjnych czy wkładek wewnątrzmacicznych.

Autorzy deklaracji odwołali się do historii stworzenia i roli zamysłu Bożego w powołaniu człowieka, który jest stworzony, aby złożyć dar z siebie dla Boga i innych. Przypomnieli naukę o małżeństwie, wskazując, że ludzkie relacje seksualne są spełnieniem zamiarów Boga tylko wtedy, gdy są one zgodne z celami: jednoczącym i prokreacyjnym. Oba są nieodłączną częścią aktu małżeńskiego. Połączenie to zostało ustanowione przez Boga i ludziom nie wolno go rozdzielać z własnej woli.

Zaznaczono, że „Humanae vitae” przemawia przeciwko zniekształconemu obrazowi ludzkiej seksualności i relacjom intymnym, które są promowane we współczesnym świecie.

Dodano, że organizacje międzynarodowe i rządy powinny respektować wartości oraz przekonania rodzin z różnych kultur, które traktują dzieci jako dar, a zatem nie powinny one narzucać im praktyk przeciwstawnych do ich wartości i przekonań.

W deklaracji przypomniano, że nauczanie Pawła VI można uzasadnić zarówno racjonalnie, jak i argumentami z Pisma Świętego. Respektuje ono prawdziwą godność osoby ludzkiej i wskazuje drogę do szczęścia. Co więcej, w ciągu minionych 40 lat okazało się, że „Humanae Vitae” to dokument proroczy, który potrafił przewidzieć krzywdy i patologie, będące konsekwencją wzmożonego stosowania antykoncepcji, takie jak: upowszechnienie stosunków pozamałżeńskich, aborcji, nieplanowanych ciąż, rozbitych rodzin, rozwodów, wykorzystywania kobiet itp.

Intelektualiści podkreślają też, że nauczanie „Humanae vitae” zostało potwierdzone przez wszystkich kolejnych Papieży, z Ojcem Świętym Franciszkiem włącznie. Pod deklaracją podpisali się m.in. teolog domu papieskiego o. Wojciech Giertych OP, rektor Katolickiego Uniwersytetu Ameryki John Garvey, a także znany publicysta George Weigel.

Źródło: cna.com, trs.cua.edu, radiovaticana.va

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-09-23) | http://www.pch24.pl/ponad-500-katolickich-naukowcow-w-obronie-encykliki-humanae-vitae-i-za-zakazem-antykoncepcji,46159,i.html

Skip to content