Aktualizacja strony została wstrzymana

Powstaniec Warszawski, który sprzeciwiał się apelowi smoleńskiemu, nie otrzyma awansu oficerskiego. Macierewicz nie wyraził zgody

Major Źukowski, Powstaniec Warszawski, nie otrzyma awansu oficerskiego. Wcześniej sprzeciwił się odczytaniu nazwisk ofiar katastrowy Smoleńskiej podczas uroczystości związanych z rocznicą wybuchu Powstania. Decyzję podjął Antoni Macierewicz.

Major Leszek Źukowski jako jeden z pięciu weteranów spotkał się w sprawie odczytywania nazwisk z ministrem Macierewiczem. Dziś ponosi konsekwencje swojego protestu.

Wniosek o jego awans był jednym z 63 wniosków o awanse oficerskie dla członków Światowego Związku Źołnierzy Armii Krajowej, które spłynęły w ostatnich miesiącach do Ministerstwa Obrony Narodowej. 62 nie zostały jeszcze rozpatrzone, wniosek o mianowanie Źukowskiego podpułkownikiem odrzucono.

Major Leszek Źukowski konsekwentnie działa na rzecz weteranów, upominając się o wsparcie dla nich. Znany jest również z krytycznych wypowiedzi wobec gloryfikowania Źołnierzy Wyklętych przy jednoczesnym umniejszaniu roli członków AK. Od 1942 działał w Szarych Szeregach, jako „Antek” walczył w Powstaniu Warszawskim. Przebywał w obozach koncentracyjnych Flossenbürg i Dachau. W 2013 objął stanowisko prezesa zarządu głównego Światowego Związku Źołnierzy Armii Krajowej. Cieszy się szacunkiem w środowiskach kombatanckich. W uzasadnieniu odrzuconego wniosku kombatanci napisali: „Jest wybitnym działaczem społecznym, dla którego patriotyzm i troska o losy ojczyzny nie są pustymi słowami”.

Za: http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141637,20691162,powstaniec-warszawski-nie-otrzyma-awansu-oficerskiego-macierewicz.html

Za: Patriotyczny Ruch Polski (15 Sep 2016) | http://www.wicipolskie.org/?p=19661

Skip to content